Rozwiązania

Aplikacje biznesowe i analiza danych

Rola i wartość aplikacji biznesowych i analizy danych rośnie w każdej firmie

Analiza danych ma kluczowe znaczenie w zmieniających się i trudnych czasach. Coraz częstsze wdrażanie innowacyjnych technologii i aplikacji, w tym IoT i sztucznej inteligencji, może poprawić wydajność operacyjną i uzyskać niezwykle cenne informacje, na których można będzie opierać przyszłe decyzje biznesowe. Skuteczna analiza danych ma również kluczowe znaczenie, aby pomóc firmom zachować elastyczność i odporność w trudnych i zmieniających się czasach.

Służba zdrowia

Nowoczesne zarządzanie logistyką w szpitalach Logistyka w szpitalu to codzienny proces planowania dostaw różnego rodzaju towarów, między innymi leków, krwi, wyrobów medycznych oraz kontrola ich przepływu i zużycia. To permanentne gromadzenie w czasie rzeczywistym informacji o stanach magazynowych. System HLx to rozwiązanie do zarządzania zaopatrzeniem i materiałami, mające na celu poprawę funkcjonowania szpitali. HLx oferuje użytkownikom nowoczesne narzędzia do zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji. System HLx podnosi bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zawiera prawdziwe dane o produktach i wyrobach leczniczych zużytych w związku z realizowaną procedurą medyczną.

W skład systemu wchodzą:

 • Szafy z termoregulacją (jedno- i dwukomorowa)
  • pełna kontrola dostępu
  • ergonomiczny system pracy
  • zdalny monitoring pomiaru temperatury
  • przestrzeń wewnętrzna jest w pełni skalowalna
 • Komoda do przechowywania leków z pełną kontrolą dostępu
 • Urządzenia do obsługi systemu:
  • Terminale
  • Kolektory danych
  • Drukarki i czytniki kodów

System HLx pozwala na rejestrację materiałów, zarządzanie dystrybucją i optymalizację procesu ich magazynowania. Zautomatyzowane kontrole danych oraz aktualne i dokładne wyniki monitorowania wraz z wymaganymi raportami dla organów umożliwiają sprawne działanie i minimalizację kosztów.
HLx pozwala na przesyłanie danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.
System rozwiązuje całkowicie kwestie związane z identyfikacją produktów leczniczych, co ma znaczenie dla wyeliminowania z obrotu szpitala leków fałszywych i odpowiedzialności z tego płynącej.

Wdrożenie systemu zapewni ponadto wykonywanie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 roku uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.