Nasze usługi

Naszym celem jest świadczenie usług, które zapewnią sukces waszym projektom. Projektujemy, dostarczamy i zarządzamy kompleksowym wachlarzem rozwiązań i usług teleinformatycznych.
Udaje nam się to osiągnąć dzięki inwestowaniu w TALENTY oraz tworzeniu pomysłów i rozwiązań pod klucz.
To pozwala wspierać naszych Klientów przez cały cykl realizacji projektów, począwszy of podstawowej infrastruktury sieciowej po programy użytkowe.

NASZ PORTFEL USŁUG

Doradztwo techniczne i biznesowe

Partnerstwo strategiczne

Zmieniające się rynki, łączenie się przedsiębiorstw i ciągły rozwój procesów: często, zmiany w procesach dają impuls do weryfikacji strategii i zachowań. Axians zapewnia doradztwo i wsparcie umożliwiające przyjęcie z zadowoleniem zmian w procesach wynikających z czynników zewnętrznych. Jako partner, na którym możecie polegać, zapewniamy, że Wasze strategie będą przynosić korzyści długo po ich wdrożeniu.

Optymalizacja istniejących procesów

Nasze działania skupiają się na oferowaniu rozwiązań odpowiadających Waszej kulturze korporacyjnej, istniejącym procesom biznesowym i istniejącemu środowisku teleinformatycznemu. Naszym zdaniem, rozwiązania informatyczne nie tylko wspierają firmę, ale także pełnią rolę katalizatora przy optymalizacji istniejących procesów. W związku z tym, pomagamy dyrektorom ds. informatycznych i zespołom kierownictwa w analizowaniu, planowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów. Lata doświadczenia i stosowania przez nas całościowego podejścia w zarządzaniu programami i projektami zapewniają, że nawet złożone zadania są jasno definiowane, dobrze zaplanowane i płynnie wdrażane.

Działamy w ścisłej współpracy z Wami, by określić Waszą strategię IT i zoptymalizować zamówienie elementów sprzętu i oprogramowania.

Organizacja projektu

Dzięki naszej obecności na poziomie lokalnym i gruntownej wiedzy o różnych branżach, w których działamy, pierwszym krokiem każdego projektu jest dokonanie dokładnej analizy wymogów. Jest to niezwykle istotne przy opracowywaniu harmonogramu we współpracy z klientem, by zapewnić, że wszystkie wymogi klienta są odpowiednio uwzględnione. Relacja pomiędzy Axians a naszymi klientami jest zarządzana poprzez jeden punkt kontaktu odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami projektu oraz wynikami prac: harmonogram, budżet, opcje techniczne, skalowalność oraz kompleksowe zarządzanie procesem wdrożenia.

Odpowiedniemu wdrożeniu projektu służą sprawdzone narzędzia raportowania, które mają zwiększyć zadowolenie klienta, zapewniając aktualny, przejrzysty wgląd w postęp prac, nawet w przypadku odległych projektów.

Projektowanie i budowa

Wybór odpowiedniego sprzętu i zasobów

Dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje usługi utrzymania dotyczące wielorakich technologii, Axians zdobyła cenne specjalistyczne kompetencje w zakresie teleinformatyki. Kompetencje te dają wyjątkową wiedzę umożliwiającą wybór zasobów, które najbardziej odpowiadają wymogom klienta.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb – projektowanie

Doradztwo biznesowe i analizy techniczne stanowią zasadniczą część zrealizowanych projektów Axians. Usługi te oferują możliwość pełnego wglądu w to, jak organizacje używają i jakie czerpią korzyści z technologii. Korzystanie z rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamiast godzenia się na nieodpowiednie gotowe produkty jest na pewno właściwą drogą. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta wymaga zadania sobie odpowiednich pytań na temat projektu: jakie są techniczne, kadrowe i budżetowe ograniczenia? Jakie są odpowiednie rozwiązania? Axians zapewnia właściwe odpowiedzi, które są wynikiem celowych działań:

 • Badanie (analiza, wykonalność techniczna, zalecenia) i pomoc właścicielowi projektu
 • Analiza, ocena i wybór najodpowiedniejszych technologii
 • Specyfikacje techniczne i funkcjonalne
 • Szkolenie
 • Finansowanie

Projektowanie i integracja rozwiązań i systemów

Monitorowanie procesu krok po kroku

Po zakończeniu etapu projektowania i wyborze odpowiednich zasobów, firma Axians będzie kompleksowo zajmować się tworzeniem infrastruktury sieci teleinformatycznej, co obejmuje działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Przykładowo, przy wdrażaniu sieci mobilnych, Axians może wykorzystać swe fachowe kompetencje pełniąc rolę negocjatora w kwestiach nieruchomości odpowiedzialnego za wskazanie odpowiednich działek i punktów położonych na wzniesieniach, które pomogą zapewnić duży zasięg sieci komórkowych, jakiego oczekują dostawcy usług telefonii komórkowej dla danego rejonu. Specjaliści firmy zarządzają także wszelkimi umowami na budowę i eksploatację zawieranymi z właścicielami nieruchomości, mając na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników.
Axians może zrealizować wszelkie roboty budowlane potrzebne do wykonania pasywnej infrastruktury sieci, a także samych sieci (kable, punkty dostępu, anteny…). Axians może także przygotować infrastrukturę pomocniczą, jak zasilanie, klimatyzację lub system alarmowy, które gwarantują optymalną eksploatację zrealizowanej inwestycji.
Na każdym etapie projektu Axians zarządza i koordynuje wszystkie zespoły techniczne, które mogą być zaangażowane w realizację. Począwszy od przeładunku i podnoszenia ciężkich elementów (operacje dźwigowe, transport helikopterem, gondolą …) po elektryczne świadectwa zgodności, Axians w skuteczny i rygorystyczny sposób realizuje zadania, zapewniając przy tym bezpieczeństwo towarom i pracownikom.

Wdrożenie i uruchomienie

Rozwiązania na indywidualne zamówienia – Wdrożenie i integracja

Axians nawiązała silne relacje z dostawcami ICT i uzyskała od nich wiele certyfikatów, które potwierdzają najwyższy poziom fachowych kompetencji w zakresie integracji. Projekty integracyjne kończą się sukcesem tylko wówczas, gdy stosuje się sprawdzone metodologie. To wymaga zwrócenia uwagi na początkowe etapy analizy i doradztwa, a następnie integracji różnych modułów, które tworzą Wasze rozwiązane:

 • integracja i konfiguracja technicznych komponentów Waszego rozwiązania
 • weryfikacja koncepcji dla potwierdzenia trafności rozwiązania
 • wdrożenie
 • testy odbiorcze
 • szkolenie i wsparcie dla użytkowników

Przekazywanie wiedzy jest priorytetem i będzie realizowane, by pomóc użytkownikom podwyższać ich kompetencje.

Zarządzanie przedeksploatacyjne

Integracja sieci telekomunikacyjnych

Axians świadczy wszelkie potrzebne usługi, od planowania projektu do konkretnych rozwiązań, dodatkowych aplikacji, testy integracyjne i weryfikację koncepcji (PoC). Do integracji wszystkich technologii potrzebnych dla sieci komunikacyjnych, Axians wykorzystuje sprawdzoną metodologię.

Integracja pamięci

Pamięć często opiera się na środowiskach różnych dostawców, gdyż firmy korzystają z kompetencji różnych podmiotów, by zapewnić sobie ich pomoc w zaspokajaniu rosnących potrzeb w zakresie pamięci. Celem Axians jest pomoc tym firmom w odzyskaniu przejrzystości w obrębie ich środowisk poprzez proces integracji, który zwiększa okres eksploatacji istniejących zasobów pamięci przy jednoczesnej maksymalizacji ich stopnia wykorzystania.

Usługi zarządzane i wsparcie

Zarządzanie utrzymaniem i eksploatacją

Zmiana jest stałym elementem w systemach IT i należy do niej podchodzić bez niechęci i zarządzać nią, w celu zapewnienia trwałych rozwiązań informatycznych. Axians oferuje szereg usług, które zwiększają okres użytkowania zasobów oraz wydajność Waszej infrastruktury teleinformatycznej. Axians zapewnia wszelkie potrzebne usługi, które pomagają klientom sprostać wymogom zmieniających się technologii, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych systemów.

 • Usługi wsparcia i monitorowania, usługi zarządzane
 • Utrzymanie prewencyjne i naprawcze
 • Działania prowadzone u klienta lub obsługiwane z zewnątrz
 • Zarządzanie obiektami / urządzeniami
 • Zarządzanie wydajnością systemów

Konstruujemy ofertę usług, która jest odrębna dla każdego klienta, zależnie od poziomu wewnętrznych kompetencji, ograniczeń budżetowych i innych wymogów operacyjnych (utrzymanie w terenie, systemy biznesowe, diagnozowanie i usuwanie błędów, ToIP, systemy przekazywania wiadomości, VPN, a także systemy raportowania o serwerach i programach użytkowych).

Nadzór sieci

Awaria jakiegokolwiek systemu mogłaby mieć poważny wpływ na procesy biznesowe, a nawet spowodować ich niedostępność. Centrum Operacji Sieciowych jest newralgicznym ośrodkiem Axians, który w sposób prewencyjny naprawia takie awarie, zanim mogą mieć one wpływ na użytkowników. Centrum Operacji Sieciowych jest dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i jego celem jest monitorowanie sieci, wykonywanie zadań w zakresie utrzymania i nowych wersji a nawet naprawa awarii sieci i programów użytkowych. Monitorowanie może być realizowane u klienta lub zdalnie.

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA)

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług określa poziom jakości, która obowiązuje w odniesieniu do usług wsparcia i utrzymania świadczonych przez Axians. Każda umowa jest dostosowana do danego klienta, jego środowiska i wymogów specyficznych dla niego. Jednakże, mają one wspólny cel: powierzenie Axians wszelkich działań monitorowania sieci. Jest to realizowane w poczuciu pewności, gdyż klienci otrzymują regularne raporty, które dają im kontrolę nad ich infrastrukturą.

Zarządzanie wydajnością sieci

Monitorowanie zdarzeń w sieci, możliwość przeprowadzania testów, symulacja obciążenia i błędów oraz jeszcze więcej: Axians może wykonać wszelkie operacje, które zapewniają najwyższą wydajność procesów biznesowych oraz spełnienie wszystkich wymogów klienta.

Chmura: usługi na żądanie, elastyczne i wysokiej jakości

Axians oferuje opcje IaaS, Paas i SaaS, dostarczane z chmur publicznych, prywatnych lub hybrydowych. W szerokim wachlarzu usług dostępne są modele samoobsługowe i „opłaty w miarę rozwoju”, przy czym wszystkie są oparte na automatycznym fakturowaniu.