Informacje prawne

Informacje prawne

Axians jest marką należącą do VINCI Energies.

 

ATEM-Polska Spółka z ograniczoną odpowidzialnoscią z siedzibą w Gdyni (adres: 81-537 Gdynia, ulica Łużycka 2), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019400, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, posługującą się numerem NIP 5271033729, numerem REGON 011254858 oraz posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 4.000.000,00 złotych (dalej „ATEM-Polska”), jak i Axians Networks Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Żupnicza 17, 03-821 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080866, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, posługująca się numerami NIP 5221024941, REGON 011225940, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 11.542.500,00 złotych (dalej: „Axians Networks Poland”), przy wykorzystaniu znaku „AXIANS” prowadzi każda z osobna działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedstawiciel prawny: Strona internetowa jest aktualizowana przez ATEM-Polska.

Niniejsza Strona internetowa podlega przepisom prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponieważ nota prawna może zostać zmieniona w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, zalecamy regularne zapoznawanie się z nią. [Ostatnia aktualizacja strony 2022.03.17]

 

Hosting strony

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Recepcja: +353 (1) 2953826

 

Ta strona jest hostowana w chmurze Microsoft (Azure). Geograficznie znajduje się ona w centrum hostingowym Microsoft w Europie Zachodniej zlokalizowanym w Holandii.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy

Dane kontaktowe: +33 9 70 01 90 90

 

Własność intelektualna

ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland posiadają, zastrzegają i zachowują odpowiednio wszelkie prawa własności, w szczególności prawa własności intelektualnej, do niniejszej Strony i jej zawartości, w tym prawa do powielania. W związku z powyższym częściowe lub całkowite powielanie tej Strony lub jej treści bez pisemnej zgody ATEM-Polska albo Axians Networks Poland jest surowo zabronione. Marki, patenty, logotypy i inne znaki wyróżniające pojawiające się na tej Stronie są własnością ATEM-Polska albo Axians Networks Poland lub podlegają dedykowanej licencji użytkownika udzielonej ATEM-Polska albo Axians Networks Poland. Nie można udzielać żadnych praw ani licencji w odniesieniu do nich bez pisemnej zgody ATEM-Polska albo Axians Networks Poland lub osoby trzeciej będącej właścicielem tych praw.

 

Informacje o autorze zdjęć:

unsplash / adobe stock / pexels / iStock

Zdjęcia wykorzystane na tej stronie internetowej nie podlegają umowie.

 

Pomysł, projekt i programowanie

Tequila Rapido https://tequilarapido.com/

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy tej Strony internetowej zobowiązani są zapoznać się z warunkami korzystania z niej oraz wyrazić na nie zgodę.

Zarówno ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z dostępu do niniejszej Strony lub jej treści lub korzystania z niniejszej Strony lub jej treści, w tym za brak dostępności, utratę danych, uszkodzenie, zniszczenie i wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika lub obecność wirusów na Stronie.

ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland dołożyły wszelkich zasadnych starań, aby zapewnić wiarygodne treści na tej Stronie, ale nie daje żadnej gwarancji, że treści te są wolne od nieścisłości lub braków. W związku z powyższym wskazane spółki nie mogą przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, braki lub brak dostępności informacji lub usług. Zarówno ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland zastrzegają sobie prawo do ulepszania lub zmiany zawartości swojej Strony w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z takich informacji na własne ryzyko.

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron lub źródeł dostępnych w Internecie. W zakresie, w jakim ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland nie mogą kontrolować tych zewnętrznych stron internetowych i źródeł, nie ponoszą odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikom dostępu do tych zewnętrznych stron i źródeł. W związku z powyższym ATEM-Polska oraz Axians Networks Poland nie ponoszą odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi ani jakiekolwiek inne materiały dostępne na tych zewnętrznych stronach lub pochodzące z tych zewnętrznych źródeł. Linki te są oferowane jako usługa dla użytkowników Strony Axians. Decyzja o aktywacji linków należy wyłącznie do użytkowników Strony.

Przypominamy, że niepowiązane strony internetowe podlegają własnym warunkom użytkowania.