Obszary

Infrastruktura transportowa

Sprawne funkcjonowanie każdej sieci transportowej ma zasadnicze znaczenie dla przepływu towarów, osób i usług.

Podstawą każdej infrastruktury transportowej – czy to lotniska, autostrady, kolei, operatora transportu publicznego czy drogi wodnej – jest technologia. Krytyczny charakter sieci transportowej sprawia, że ​​niezawodność i dokładność technologii i infrastruktury komunikacyjnej, na których się znajduje, ma kluczowe znaczenie. Jednak to również komplikuje sprawę.

Infrastruktura telekomunikacyjna