Obszary

Obszary

Axians zapewnia wszystkim klientom, zarówno firmom, organizacjom rządowym i dostawcom usług, unikalny wachlarz rozwiązań do projektowania, wdrażania i obsługi ich infrastruktury ICT. Rozwiązania te obejmują spersonalizowane oprogramowanie, sprzęt i usługi dla różnych rynków.