Oferta

Usługi zarządzane i wsparcie

Usługi zarządzane i wsparcie

Zarządzanie utrzymaniem i eksploatacją

Zmiana jest stałym elementem w systemach IT i należy do niej podchodzić bez niechęci i zarządzać nią, w celu zapewnienia trwałych rozwiązań informatycznych. Axians oferuje szereg usług, które zwiększają okres użytkowania zasobów oraz wydajność Waszej infrastruktury teleinformatycznej. Axians zapewnia wszelkie potrzebne usługi, które pomagają klientom sprostać wymogom zmieniających się technologii, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych systemów.

  • Usługi wsparcia i monitorowania, usługi zarządzane
  • Utrzymanie prewencyjne i naprawcze
  • Działania prowadzone u klienta lub obsługiwane z zewnątrz
  • Zarządzanie obiektami / urządzeniami
  • Zarządzanie wydajnością systemów

Konstruujemy ofertę usług, która jest odrębna dla każdego klienta, zależnie od poziomu wewnętrznych kompetencji, ograniczeń budżetowych i innych wymogów operacyjnych (utrzymanie w terenie, systemy biznesowe, diagnozowanie i usuwanie błędów, ToIP, systemy przekazywania wiadomości, VPN, a także systemy raportowania o serwerach i programach użytkowych).

Nadzór sieci

Awaria jakiegokolwiek systemu mogłaby mieć poważny wpływ na procesy biznesowe, a nawet spowodować ich niedostępność. Centrum Operacji Sieciowych jest newralgicznym ośrodkiem Axians, który w sposób prewencyjny naprawia takie awarie, zanim mogą mieć one wpływ na użytkowników. Centrum Operacji Sieciowych jest dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i jego celem jest monitorowanie sieci, wykonywanie zadań w zakresie utrzymania i nowych wersji a nawet naprawa awarii sieci i programów użytkowych. Monitorowanie może być realizowane u klienta lub zdalnie.

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA)

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług określa poziom jakości, która obowiązuje w odniesieniu do usług wsparcia i utrzymania świadczonych przez Axians. Każda umowa jest dostosowana do danego klienta, jego środowiska i wymogów specyficznych dla niego. Jednakże, mają one wspólny cel: powierzenie Axians wszelkich działań monitorowania sieci. Jest to realizowane w poczuciu pewności, gdyż klienci otrzymują regularne raporty, które dają im kontrolę nad ich infrastrukturą.

Zarządzanie wydajnością sieci

Monitorowanie zdarzeń w sieci, możliwość przeprowadzania testów, symulacja obciążenia i błędów oraz jeszcze więcej: Axians może wykonać wszelkie operacje, które zapewniają najwyższą wydajność procesów biznesowych oraz spełnienie wszystkich wymogów klienta.