Axians to marka VINCI Energies poświęcona ICT

Żyjąc w trybie, który jest “zawsze aktywny” i komunikując się w społeczeństwie, które nigdy nie śpi, rozwiązania informacyjno-komunikacyjne są niezbędne dla wielu działań ludzkich i biznesowych. Aby uczynić świat mądrzejszym, Axians obejmuje działalność swoich klientów, jako środek przyczyniający się do ogólnego tworzenia wartości. Osiąga się to poprzez dostarczanie najwyższej jakości, skalowalnych i zrównoważonych rozwiązań, z ludzkim podejściem.

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania zwiększające efektywność i wydajność

 

Axians zapewnia wszystkim klientom, zarówno firmom, organizacjom rządowym i dostawcom usług, unikalny wachlarz rozwiązań do projektowania, wdrażania i obsługi ich infrastruktury ICT. Rozwiązania te obejmują spersonalizowane oprogramowanie, sprzęt i usługi dla różnych rynków.

Axians rozumie, co oznacza ICT dla ludzi i firm. Dlatego projektujemy rozwiązania branżowe, na przykład dla opieki zdrowotnej i transportu, a także podejmujemy wiele ważnych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie nasze społeczności.

6 globalnych domen marki Axians: obejmujące cały cykl życia danych

Ulepszanie życia dzięki znaczącym technologiom

Nasze rozwiązania są hybrydowe i mogą być wdrażane na stronie klienta lub dostarczane w modelu “Rozwiązanie jako usługa”. Osiągamy to, inwestując w wybitny i utalentowany zespół, który projektuje przyszłościowe myślenie i kompleksową ofertę.
To pozwala nam stać na straży naszych klientów przez cały cykl życia ich projektów, aby pomóc im osiągnąć cele i podnieść wydajność.

 

Axians ICT portfolio

Jesteśmy międzynarodową marką

Axians wspiera swoich klientów - firmy z sektora prywatnego, podmioty sektora publicznego, operatorów i dostawców usług - w swojej infrastrukturze i opracowywaniu rozwiązań cyfrowych.
W tym celu Axians oferuje kompleksową gamę rozwiązań i usług ICT obejmujących aplikacje biznesowe i analitykę danych, sieci korporacyjne i cyfrowe obszary robocze, centra danych i usługi w chmurze, infrastrukturę telekomunikacyjną i cyberbezpieczeństwo.
Specjalistyczne zespoły konsultingowe, projektowe, integracyjne i serwisowe firmy Axians opracowują indywidualne rozwiązania, które przekształcają technologię w wartości dodane.

Przychody w wysokości 2,5 mld euro // 11.000 pracowników // 24 kraje

Axians jest jedną z marek VINCI Energies

W świecie podlegającym ciągłym zmianom VINCI Energies koncentruje się na połączeniach, wydajności, efektywności energetycznej i danych, aby przyspieszyć wdrażanie nowych technologii i wspierać dwie główne zmiany: transformację cyfrową i transformację energetyczną. Dzięki silnym regionalnym korzeniom i zwinnej strukturze organizacyjnej jednostki biznesowe VINCI Energies zwiększają niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury energetycznej, transportowej i komunikacyjnej, fabryk i budynków.

Odwiedź stronę VINCI Energies

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Axians jest łącznikiem naszej połączonej planety. Naszym celem jest osiągnięcie wyższego poziomu niż techniczna doskonałość, aby jutrzejszy świat był bardziej znośny i sprawiedliwy. Jesteśmy częścią Grupy, która jest nasycona silnymi wartościami ludzkimi i etyką społeczną, kulturą jakościowych relacji i bacznej uwagi dla interesariuszy i użytkowników końcowych.
Jesteśmy Firmą Usługową, co oznacza, że nasze bogactwo zależy przede wszystkim od mężczyzn i kobiet, którzy tworzą Grupę i wartości dostarczanej klientom. Dlatego nieustannie inwestujemy w ludzi, aby zdobywać wiedzę, know-how i umiejętności interpersonalne.

Specjalistyczne zespoły konsultingowe, projektowe, integracyjne i serwisowe marki Axians opracowują indywidualne rozwiązania, które przekształcają technologię w wartości dodane.

Olivier Genelot, dyrektor marki Axians