Warmińsko-Mazurska Sieć Szerokopasmowa

Projekt i budowa sieci światłowodowej o łącznej dł. 527 km.

Was this article useful?