Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa

Projekt oraz budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej,
budowa około 820 km mikrokanalizacji oraz sieci światłowodowej

Was this article useful?