Administracja lokalna

Przed władzami lokalnymi stoją zadania związane z rozwojem ich miast lub regionów. Starają się zwiększać atrakcyjność regionów, poprawiać bezpieczeństwo publiczne, wspierać edukację i równość szans, a także udostępniać technologie mobilne dla wszystkich.

Połączone miasta

Teleinformatyka (ICT) jest siłą napędową biznesu, która pomaga w tworzeniu miejsc pracy poprzez wdrażanie, na poziomie lokalnym, wysoce wydajnej infrastruktury zaprojektowanej tak, aby spełniała dzisiejsze i przyszłe wymagania. Wdrożenie sieci szerokopasmowych znosi barierę odległości i okazuje się być kluczowym aktywatorem integracji terytorialnej, gdyż wysoka wydajność sieciowa jest zapewniona zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Axians zapewnia rozwiązania w zakresie finansowania i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, a także poprawy wydajności tak, aby stała się ona dostępna i osiągalna dla wszystkich. Dostarczając aplikacje i usługi na poziomie lokalnym, organy administracji zyskują cenny atut, dzięki któremu mogą służyć swoim obywatelom przy pomocy nowatorskich i pożytecznych usług.

Bez względu na zakres i wielkość Waszego przedsięwzięcia, Axians zapewnia usługi doradztwa i pomocy technicznej, służy pomocą przy wyborze najodpowiedniejszych technologii oraz gwarantuje dobre wyniki w zakresie jakości obsługi.

Kluczowe rozwiązania i fachowa wiedza dla władz lokalnych

Jak odpowiadamy na Wasze wyzwania

Pobudzenie lokalnej gospodarki dzięki nowatorskim projektom
Łącza szerokopasmowe są głównym motorem konkurencyjności biznesowej oraz gospodarki lokalnej. Axians dysponuje sprawdzoną wiedzą specjalistyczną w zakresie wdrażania, skalowania, eksploatacji i utrzymania wszelkiej infrastruktury cyfrowej, w tym sieci FTTH, komórkowych czy bezprzewodowych.

Redukcja kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ICT
Myślenie strategiczne jest warunkiem oszczędnego wdrażania usług telekomunikacyjnych. Wymaga to uwzględniania specyfiki lokalnej, wspólnego ponoszenia ryzyka finansowego oraz łączenia istniejącej infrastruktury. Axians pełni rolę jednego punktu kontaktowego, służącego pomocą w wyborze odpowiedniej technologii oraz wsparciem we wszystkich Waszych projektach.

Czy wiesz że…
Według specjalistów: „Dzięki ICT może nastąpić wzrost dochodowości małych i średnich przedsiębiorstw o 15%”.

Wdrożenie infrastruktury o wysokiej wydajności zwiększy atrakcyjność Twojego regionu.

Was this article useful?