Służby mundurowe

W strukturze Axians funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli „Poufne” oraz II stopnia do klauzuli “Tajne”.
Posiada również Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
– usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
– obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na bazie wyżej wymienionych certyfikatów realizowane są zadania dla służb mundurowych – wojska, policji, straży pożarnej i innych wymagających stosownych uprawnień.

Realizujemy usługi w zakresie:

  • projektowanie i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • modernizacja sieci zasilających,
  • projektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznych w jednostkach wojskowych,