Teletechnika dla branży kolejowej

Axians projektuje, buduje i utrzymuje systemy m.in. GSM-R, Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskie i Sterowania Ruchem Kolejowym. Wdraża sieci 3G/4G dla dostawców usług telekomunikacyjnych, jak również sieci WiFi dla operatorów transportu publicznego.

Jesteśm wszędzie tam, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza o kompleksowych rozwiązaniach teleinformatycznych.

Należymy do organizacji branżowych:

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Railway Business Forum Railway Business Forum

Projektowanie, budowanie i utrzymanie:

  • infrastruktury teletechnicznej dla kolei
  • energetyki nietrakcyjnej
  • urządzeń sterowania ruchem kolejowym
  • systemów dynamicznej informacji pasażerskiej
  • systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR)

Na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce, wykonaliśmy projekt planowania radiowego dla sieci GSM-R, która pozwoli wdrożyć system ERTMS w naszym kraju.

Uczestniczymy w modernizacjach linii kolejowych w Polsce poprzez projektowanie i budowę sieci teletechnicznych dla potrzeb: urządzeń sterowania ruchem kolejowym, dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz wszelkiej transmisji danych.

Wykonujemy montaże kluczowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w tym: semaforów, tarcz ostrzegawczych, napędów i kontrolerów rozjazdów oraz wykolejnic, urządzeń zabezpieczenia przejazdów kolejowych, liczników osi oraz magnesów SHP.

Realizujemy również projekty w zakresie systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR), oświetlenia oraz zasilania urządzeń (energetyka nietrakcyjna).

Projektujemy, montujemy i utrzymujemy instalacje WiFi oraz wzmacniacze sygnału GSM w wagonach pasażerskich, pojazdach zespolonych (EZT i SZT), jak również w budynkach dworców.