Inteligentne miasta

Spółka VINCI Energies jest jednym z istotnych graczy we wdrażaniu systemów inteligentnego miasta: każdy mieszkaniec korzysta ze środowiska miejskiego zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami, środowiska, które zachowuje swoje zasoby na przyszłość.

Axians pełni rolę niezwykle ważnego ogniwa, które łączy wszystkie rodzaje działalności VINCI Energies, aby uczynić życie wszystkich ludzi wygodniejszym, zapewnić im sprawny transport i pomóc chronić środowisko.

Za pomocą konwergentnego, jednolitego szkieletu sieci telekomunikacyjnej o wysokiej wydajności, który doprowadza wielorakie warstwy teleinformatyczne do każdego miejsca w mieście, Axians wdraża infrastrukturę, które jest wspólna, zabezpieczona, skalowalna i ukierunkowana na wspieranie projektów miejskich jutra..


Transport

Transport

Transport: Axians gromadzi dane z czujników inteligentnego sterowania ruchem i zarządzania parkingami. Dzięki analizie najważniejszych danych, Axians wskazuje drogę do nowych aplikacji, takich jak wybór najlepszej trasy i środka transportu.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w mieście:

Szkielet sieci telekomunikacyjnej rozmieszczony i utrzymywany przez Axians wspiera rozwiązania monitoringu wideo, które sprawiają, że miasto jest bezpieczniejsze i bardziej przyjazne. Mieszkańcy mogą nawet korzystać z mobilnej aplikacji geolokalizacji dla powiadomienia organów ścigania.

Wifi

Wifi

Axians wdraża sieci 3G/4G, hotspoty WiFi i światłowody, aby ułatwić komunikację i mobilność. Miasto ma odpowiednie narzędzia do świadczenia pionierskich usług wszystkim użytkownikom w czasie rzeczywistym.


Sieci Mobilne

Sieci Mobilne

Axians wdraża sieci 3G/4G, hotspoty WiFi i światłowody, aby ułatwić komunikację i mobilność. Miasto ma odpowiednie narzędzia do świadczenia pionierskich usług wszystkim użytkownikom w czasie rzeczywistym.


Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Czujniki umieszczone w pojemnikach pokazują ilość zebranych śmieci i mogą uruchomić alarm w przypadku wybuchu pożaru. Rozwiązania w zakresie monitoringu i analizy danych umożliwiają zarządzanie ogólną infrastrukturą gospodarki odpadami.


Fiber

Fiber

Niezbędny szkielet sieci telekomunikacyjnej: Axians wdraża sieci 3G/4G, hotspoty WiFi i światłowody, aby ułatwić komunikację i mobilność. Miasto ma odpowiednie narzędzia do świadczenia pionierskich usług wszystkim użytkownikom w czasie rzeczywistym.

A solution

Komunikacja

 

Niezbędny szkielet sieci telekomunikacyjnej: Axians wdraża sieci 3G/4G , hotspoty WiFi i światłowody . Miasto ma odpowiednie narzędzia do świadczenia pionierskich usług wszystkim użytkownikom w czasie rzeczywistym.

A solution

Gospodarka odpadami

 

Czujniki umieszczone w pojemnikach pokazują ilość zebranych śmieci i mogą uruchomić alarm w przypadku wybuchu pożaru. Rozwiązania w zakresie monitoringu i analizy danych umożliwiają zarządzanie ogólną infrastrukturą gospodarki odpadami.

A solution

Transport:

 

Axians gromadzi dane z czujników inteligentnego sterowania ruchem i zarządzania parkingami. Dzięki analizie najważniejszych danych, Axians wskazuje drogę do nowych aplikacji, takich jak wybór najlepszej trasy i środka transportu.

A solution

Bezpieczeństwo w mieście:

 

Szkielet sieci telekomunikacyjnej rozmieszczony i utrzymywany przez Axians wspiera rozwiązania monitoringu wideo, które sprawiają, że miasto jest bezpieczniejsze i bardziej przyjazne. Mieszkańcy mogą nawet korzystać z mobilnej aplikacji geolokalizacji dla powiadomienia organów ścigania.