Firma Axians uplasowała się na 3 pozycji wśród największych dostawców usług IT dla administracji publicznej i służb mundurowych – według tegorocznego rankingu najsilniejszych podmiotów branży IT przygotowywanego przez redakcję Computerworld.

W sektorze IT w Polsce pracuje ponad pół miliona osób, a wartość eksportu wytworzonych produktów i usług wynosi blisko 10 mld euro, co stanowi 1,7 proc. PKB. Na koniec 2021 r. w naszym kraju aktywnych było ponad 131 tys. firm z branży IT. Redakcja Computerworld co roku przygląda się 200 kluczowym podmiotom działającym w tym sektorze. Analiza uwzględnia wyniki finansowe największych dostawców technologii (producentów oprogramowania i sprzętu), dystrybutorów i integratorów działających w naszym kraju.

Axians jednym z największych integratorów

Firma Axians systematycznie umacnia swoją pozycję wśród największych podmiotów informatycznych działających w Polsce. W tym roku uplasowana została na 17. miejscu w zestawieniu firm o największym zysku netto (awans z ubiegłorocznej 19. pozycji). Jest to jeden z najlepszych wyników wśród spółek o podobnym profilu działalności.

Jak wskazuje raport Top 200, jednym z najszybciej cyfryzujących się sektorów w Polsce jest administracja publiczna. Tym bardziej więc uplasowanie naszej firmy na 3 pozycji wśród największych dostawców usług IT dla tego segmentu należy uznać za bardzo znaczące osiągnięcie. W ubiegłym roku ponad połowa populacji w wieku od 16 do 74 lat korzystała z usług cyfrowych oferowanych przez podmioty rządowe, które w znacznej części zostały zaprojektowane i wdrożone przez zespół Axians

Kluczowe wdrożenia w sektorze publicznym

Jak podkreślają autorzy raportu TOP200 do największych sukcesów administracji publicznej w ubiegłym roku należy transformacja cyfrowa systemu zdrowia oraz procesu budowlanego, a także kolejne kroki w cyfryzacji finansów i administracji skarbowej. Z dumą podkreślamy, że nasza firma realizuje projekty, we wszystkich tych obszarach.

Najbardziej rozpoznawalnym projektem Axians w sektorze publicznym jest budowana i rozwijana od 2018 r. Platforma e-Zdrowie, której użyteczność i funkcjonalność pozytywnie ocenia blisko 90 proc. użytkowników. O skali tego przedsięwzięcia najlepiej świadczy, iż z Internetowego Konta Pacjenta korzysta już 17 milionów osób, które za jego pośrednictwem otrzymały już ponad 1,6 miliardów e-recept.

Kolejnym istotnym projektem realizowanym przez zespół Axians jest wdrażany na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego system ZONE. Głównym zadaniem postawionym przed tym rozwiązaniem jest zebranie w jednej bazie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków w Polsce – co w konsekwencji pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w naszym kraju.

Mocna pozycja w segmencie komercyjnym

Axians wykorzystując swoje doświadczenia w realizacji dużych ogólnopolskich projektów, systematycznie także zwiększa wolumeny dostaw rozwiązań i usług IT także w segmencie komercyjnym. W tym roku najwyższe pozycje rankingowe odnotowaliśmy w takich branżach jak transport, spedycja i logistyka, finanse i ubezpieczenia, telekomunikacja i sektor IT.

Zobacz pozostałe aktualności