Nasze specjalizacje

Wsparcie środowiska pracy

Nowoczesne technologie pozwalają tworzyć wirtualny odpowiednik fizycznego miejsca pracy (Digital Workplace). Dzięki tym rozwiązaniom pracownicy mogą w bezpieczny sposób wykonywać swoje zadania w dowolnym miejscu i czasie oraz korzystać z zasobów organizacji, a przy tym liczyć na szybką pomoc zespołów wsparcia IT. Wymaga to nie tylko wykorzystania niezawodnych platform do komunikacji, ale także odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów zarządzania urządzeniami końcowymi. Specjalistyczne narzędzia IT tworzące w pełni cyfrowe miejsce pracy umożliwiają sprawne realizację zadań zarówno w ramach własnych zespołów jak i z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych.

Co znajdziesz w naszej ofercie

Integracja, współpraca i bezpieczeństwo są podstawowymi zasadami działania cyfrowych miejsc pracy. Podczas budowy środowisk Digital Workplace, Axians zapewnia dostęp do różnorodnych narzędzi przeznaczonych do komunikacji zdalnej i wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia ICT. Axians pomaga firmom w konfiguracji centralnych platform, na których są dostępne dane ze wszystkich wdrożonych systemów (np. ERP, CRM, BI). Zintegrowana architektura pozwala nie tylko na udostępnianie informacji i aplikacji, ale także wspiera współpracę i wymianę danych między rozproszonymi zespołami.

Wyróżniki Axians

Axians to gwarancja sprawnej realizacji działania na wszystkich etapach uruchomienia. Dzięki wysokim kompetencjom pracowników, poświadczonych certyfikatami i znajomości najnowszych dostępnych technologii,  jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

Kompetencje w projektowaniu rozwiązań

Doświadczony i certyfikowany zespół specjalistów Axians gwarantuje sprawną realizację zadań na wszystkich etapach przy zachowaniu ścisłej współpracy z klientem. Razem budujemy bezpieczne scenariusze wdrożenia, oferujemy wsparcie 24/7 (fizyczne i zdalne) dla Klienta i jego użytkowników końcowych. Nasza znajomość najnowocześniejszych technologii gwarantuje, że działanie rozwiązania zostanie maksymalnie dostosowane do potrzeb klienta i zoptymalizowane pod względem funkcjonowania. Współpracujemy z wiodącymi firmami technologicznymi jak m.in. CISCO czy VMware.

Zobacz nasze ralizacje

Wytwarzanie oprogramowania Instytucje rządowe i samorządowe

Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego e-UDT

Dowiedz się więcej
Wytwarzanie oprogramowania Instytucje rządowe i samorządowe

Zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Usług Elektronicznych

Dowiedz się więcej
Wytwarzanie oprogramowania Instytucje rządowe i samorządowe

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

Dowiedz się więcej
Wytwarzanie oprogramowania Instytucje rządowe i samorządowe

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Dowiedz się więcej
Wytwarzanie oprogramowania Instytucje rządowe i samorządowe

Utrzymanie platformy e-zdrowie

Dowiedz się więcej