• Centrum e-Zdrowia
  Klient
 • luty, 2021
  data realizacji
 • Java
  technologie

Axians współtworzy i utrzymuje system IKP. Odpowiada za tworzenie oprogramowania, zarządzanie infrastrukturą techniczno-systemową oraz usuwanie błędów na poziomie aplikacyjnym.

W ramach współtworzonego przez zespół programistów Axians systemu e-zdrowie, w 2018 roku uruchomiono portal pacjent.gov.pl, którego integralną częścią jest Internetowe Konto Pacjenta. System ten w bezpieczny sposób pozwala na przeglądanie indywidualnej historii świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ. W IKP odnotowywane są wystawione na danego pacjenta e-skierowania, e-recepty czy e-zwolnienia.

Firma Axians aktywnie uczestniczył zarówno w zaprojektowaniu jak implementacji platformy pacjent.gov.pl, jak i działającej w jej ramach aplikacji IKP. Udostępnienie tych systemów dla obywateli wymagało zarówno kompetencji w obszarze zastosowania nowoczesnych frameworków programistycznych (w tym przypadku Angular), jak i doświadczenia w obszarze rozwiązań na poziomie infrastrukturalnym, pozwalających w prosty sposób skalować aplikacje wraz z dynamicznie zwiększającą się liczbą użytkowników. Ze względu na fakt, że użytkownicy portalu pacjent.gov.pl należą do wszystkich grup wiekowych, zespół Axians musiał wykazać się także zaawansowaną znajomością zagadnień UX.

Internetowe Konto Pacjenta odegrało kluczową rolę w usprawnieniu komunikacji z obywatelami po wybuchu pandemii COVID-19 w 2020 r. Zaangażowanie zasobów informatycznych Axians pomogło m.in. w szybkim uruchomieniu takich funkcjonalności jak możliwość sprawdzenia wyniku testu na koronawirusa czy natychmiastowe uzyskanie informacji o nałożonej kwarantannie lub izolacji domowej. Elastyczna rozbudowa systemu o najbardziej przydatne funkcjonalności przyczyniła się do lawinowego wzrostu uruchamianych kont. Od stycznia 2020 r. do lipca 2021 r. z systemu IKP skorzystało już ponad 10 mln użytkowników. Tylko w pierwszej połowie 2021 r. liczba aktywnych kont wzrosła o 5 mln.

Sukces Internetowego Konta Pacjenta wynika z jego użyteczości. Potwierdza to zarówno liczba osób, które uruchomiły IKP, jak i wyniki ubiegłorocznego badania świadomości, w którym ponad 3/4 respondentów deklarowało jego przydatność.

Znaczna część funkcjonalności, które pojawiły się na IKP w okresie pandemii, nie była wcześniej planowana. Zostały wprowadzone jako reakcja na bieżące potrzeby Polaków związane z dostępem do informacji online o swoim zdrowiu. Fakt, że zostały sprawnie wdrożone świadczy m.in. o bardzo dużym potencjale rozwojowym IKP.

– Jarosła Kieszek, dyrektor Centrum e-Zdrowia

Źródło: Centrum e-Zdrowia.

Centrum e-Zdrowia to państwowa jednostka budżetowa powołana przez Ministra Zdrowia. Głównym przedmiotem działalności Centrum e-Zdrowia jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych na podstawie prowadzonych analiz. Centrum e-Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i utrzymywanych systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym.

Korzyści dla klienta

 • Elastyczne podejście do realizacji projektu, odpowiadające na zmieniające się potrzeby zamawiającego, dzięki zastosowaniu metodyki agile,
 • Dostęp do wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów,
 • Pełna integracja z kluczowymi systemami centralnymi takimi jak Węzeł Krajowy, rejestr PESEL, rejestr TERYT, a także licznymi aplikacjami branżowymi funkcjonującymi w publicznym systemie opieki medycznej,
 • Szybki czas reakcji na usterki infrastruktury techniczno-systemowej, zapewniający ciągłość działania portalu pacjent.gov.pl i IKP,
 • Gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych i ich weryfikacji.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty