Dokumenty

Dane rejestrowe

Spółki Axians działające na terenie Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Albanii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Niemczech oraz Szwajcarii należą do holdingu VINCI Energies. W Polsce firma Axians prowadzi swoją działalność za pośrednictwem następujących podmiotów:

  • ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: 81-537 Gdynia, ulica Łużycka 2, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000019400| NIP 5271033729| Kapitał Zakładowy 4.000.000,00 PLN
  • Axians IT Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy | KRS 0000100284 | NIP 5260306885 | Kapitał Zakładowy 13 487 000,00 PLN | nr BDO 000002589
  • Axians IT Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy | KRS 0000029743 | NIP 5260300641 | Kapitał Zakładowy 1 060 000,00 PLN | nr BDO 000002723
  • Axians Networks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080866, NIP: 5221024941, REGON: 011225940, kapitał zakładowy w wysokości 11.542.500,00 zł,