ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Operatorzy telekomunikacyjni

Spełnianie wymagań firm
i konsumentów spragnionych danych

Przewoźnicy i usługodawcy są pod ciągłą presją, aby sprostać wymaganiom firm
i konsumentów. Pojawienie się 5G stwarza doskonałą okazję do dywersyfikacji usług
i strumieni przychodów, oferując nowe możliwości wydajności na szerszym rynku. Ale zwiększa to również potrzebę dalszych inwestycji operatorów i dostawców usług (CSP) w modernizację infrastruktury sieciowej, aby radzić sobie z obecnymi ograniczeniami przepustowości.