Operatorzy telekomunikacyjni

Projektowanie i budowa

Dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje usługi utrzymania dotyczące wielorakich technologii, Axians zdobyła cenne specjalistyczne kompetencje w zakresie teleinformatyki. Kompetencje te dają wyjątkową wiedzę umożliwiającą wybór zasobów, które najbardziej odpowiadają wymogom klienta.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb – projektowanie

Doradztwo biznesowe i analizy techniczne stanowią zasadniczą część zrealizowanych projektów Axians. Usługi te oferują możliwość pełnego wglądu w to, jak organizacje używają i jakie czerpią korzyści z technologii. Korzystanie z rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamiast godzenia się na nieodpowiednie gotowe produkty jest na pewno właściwą drogą.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta wymaga zadania sobie odpowiednich pytań na temat projektu: jakie są techniczne, kadrowe i budżetowe ograniczenia? Jakie są odpowiednie rozwiązania? Axians zapewnia właściwe odpowiedzi, które są wynikiem celowych działań:

  • Badanie (analiza, wykonalność techniczna, zalecenia) i pomoc właścicielowi projektu
  • Analiza, ocena i wybór najodpowiedniejszych technologii
  • Specyfikacje techniczne i funkcjonalne
  • Szkolenie
  • Finansowanie

Monitorowanie procesu krok po kroku

Po zakończeniu etapu projektowania i wyborze odpowiednich zasobów, Axians będzie kompleksowo zajmować się tworzeniem infrastruktury sieci teleinformatycznej, co obejmuje działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Przykładowo, przy wdrażaniu sieci mobilnych, Axians może wykorzystać swe fachowe kompetencje pełniąc rolę negocjatora w kwestiach nieruchomości odpowiedzialnego za wskazanie odpowiednich działek i punktów położonych na wzniesieniach, które pomogą zapewnić duży zasięg sieci komórkowych, jakiego oczekują dostawcy usług telefonii komórkowej dla danego rejonu. Specjaliści firmy zarządzają także wszelkimi umowami na budowę i eksploatację zawieranymi z właścicielami nieruchomości, mając na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników.

Axians może zrealizować wszelkie roboty budowlane potrzebne do wykonania pasywnej infrastruktury sieci, a także samych sieci (kable, punkty dostępu, anteny…). Axians może także przygotować infrastrukturę pomocniczą, jak zasilanie, klimatyzację lub system alarmowy, które gwarantują optymalną eksploatację zrealizowanej inwestycji.
Na każdym etapie projektu Axians zarządza i koordynuje wszystkie zespoły techniczne, które mogą być zaangażowane w realizację. Począwszy od przeładunku i podnoszenia ciężkich elementów (operacje dźwigowe, transport helikopterem, gondolą …) po elektryczne świadectwa zgodności, Axians w skuteczny i rygorystyczny sposób realizuje zadania, zapewniając przy tym bezpieczeństwo towarom i pracownikom.

Zobacz nasze ralizacje