• Najwyższa Izba Kontroli
  Klient
 • styczeń, 2015
  data realizacji
 • Przełączniki sieciowe dla sieci LAN
  technologie

Projekt przeprowadzony przez Axians na rzecz Najwyższej Izby Kontroli obejmował działania z zakresu dostarczenia oprogramowania kontroli dostępu stacji roboczych do sieci (NAC). Realizacja miała na celu doprowadzenie do modernizacji sieci LAN klienta i zapewnienie jej odpowiedniego monitoringu.

Najwyższa Izba Kontroli to instytucja sprawdzająca działalność organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Projekt realizowany przez Axians na zlecenie NIK obejmował zmodernizowanie całości sieci LAN – wraz z dostawą urządzeń i infrastruktury towarzyszącej. W ramach umowy Axians dostarczyło oprogramowanie do zarządzania i monitoringu sieci oraz stworzyło centralny system kontroli dostępu, tzw. NAC. Prace wdrożeniowe obejmowały również wykonanie prac instalacyjnych koniecznych do realizacji kontraktu, sporządzenie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie stosownego instruktażu technicznego dla pracowników NIK.

Korzyści dla klienta

 • Stworzenie spójnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieciami LAN i WAN,
 • Zapobieganie problemom z wyciekiem danych i idącym za tym obniżeniem wiarygodności instytucji,
 • Zabezpieczenie przed utratą danych i szyfrowaniem przez osoby nieuprawnione.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty