Nota prawna

W Polsce marka Axians prowadzi swoją działalność za pośrednictwem następujących podmiotów:

  • ATEM-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019400, NIP: 5271033729, REGON: 011254858, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł,
  • Axians IT Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029743, NIP: 5260300641, REGON: 012124632, kapitał zakładowy w wysokości 1.060.000,00 zł, nr BDO 000002723,
  • Axians IT Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000100284, NIP: 5260306885, REGON: 010135360, kapitał zakładowy w wysokości 13.487.000,00 zł, nr BDO 000002589,
  • Axians Networks Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080866, NIP: 5221024941, REGON: 011225940, kapitał zakładowy w wysokości 11.542.500,00 zł,

 

dalej jako ,,spółki Axians’’.

Spółki Axians są odpowiednio właścicielami praw autorskich do niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały w niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i przysługują odpowiednio właściwym spółkom Axians lub innym podmiotom trzecim. Rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne użycie utworów i znaków towarowych bez pisemnej zgody podmiotu uprawnionego oznacza naruszenie prawa i pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz karną.

Spółki Axians zastrzegają, że wszelkie treści podane na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Spółki Axians, w miarę możliwości, na bieżąco przeprowadzają aktualizacje informacji podawanych na stronie internetowej, nie udzielają jednak gwarancji, że zamieszczone informacje są kompleksowe, aktualne i wyczerpujące.

Spółki Axians nie gwarantują, przydatności przekazywanych informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: negatywne skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej; negatywne skutki wykorzystania informacji uzyskanych ze strony internetowej; za inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku. Ilekroć podmioty są zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej, powinny zasięgnąć oficjalnej porady odpowiedniej spółki Axians.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, ale spółki Axians nie są odpowiedzialne za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą, i nie ponoszą odpowiedzialności za zawarte tam treści ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

 

Przedstawiciel prawny:

Strona internetowa jest aktualizowana przez Axians IT Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 Hosting strony:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Recepcja: +353 (1) 2953826

Ta strona jest hostowana w chmurze Microsoft (Azure). Geograficznie znajduje się ona w centrum hostingowym Microsoft w Europie Zachodniej zlokalizowanym w Holandii. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://www.microsoft.com/fr-fr/trust-center/privacy Dane kontaktowe: +33 9 70 01 90 90

 

Informacje o autorze zdjęć:

unsplash / adobe stock / pexels / iStock

 

Pomysł, projekt i programowanie

Tequila Rapido https://tequilarapido.com/

 

Właściwe prawo:

Niniejsza Strona internetowa podlega przepisom prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.