• Centrum Informatyki Resortu Finansów
  Klient
 • grudzień, 2020
  data realizacji
 • FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiSiem
  technologie

W ramach zrealizowanego kontraktu Axians dostarczyło, zaimplementowało i objęło wsparciem urządzenia bezpieczeństwa sieci WAN wykorzystywane w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych.

Instalacja rozwiązań firmy Fortinet objęła wszystkie urzędy i izby administracji skarbowej, a także punkty celno-skarbowe wraz z podległymi oddziałami celnymi. Axians odpowiedzialne było także za uruchomienie systemu zarządzania zainstalowaną infrastrukturą w prawie 700 lokalizacjach rozproszonych na terenie całej Polski. W ramach umowy zostali przeszkoleni kluczowi użytkownicy systemu. Dostarczone urządzenia sieci WAN pozostają pod opieką gwarancyjną Axians przez 5 lat.

Migracja technologii

Wdrożenie ze względu na zmianę technologii i producenta urządzeń wymagało precyzyjnego zaplanowania harmonogramu prac. Zespół Axians w krótkim czasie opracował nową konfigurację, zwiększającą stopień bezpieczeństwa, dla blisko 700 urządzeń oraz przygotował plan migracji, która praktycznie całkowicie wyeliminowała czas przestoju prac w poszczególnych lokalizacjach. Największym wyzwaniem związanym z realizacją kontraktu było utrzymanie harmonogramu instalacji w bardzo wymagającym okresie pandemii. Projekt został zrealizowany w trzy miesiące przez 50 osobowy zespół inżynierów i konsultantów technicznych Axians, którzy pokonali w tym czasie blisko 70 tys. km.

Centrum Informatyki Resortu Finansów dostarcza, utrzymuje usługi informatyczne oraz zapewnia rozwiązania IT w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów realizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jednostka ta odpowiada także za zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji systemów informatycznych.

Korzyści dla klienta

 • Podniesienie standardów bezpieczeństwa i jakości komunikacji sieci Ministerstwa Finansów,
 • Szczegółowa widoczność przepływów aplikacji,
 • Stworzenie spójnego centralnego systemu zarządzania i monitoringu sieciami LAN i WAN,
 • Integracja w jednym miejscu wszystkich danych dotyczących zagrożeń o dużej skali,
 • Automatyczne wykrywanie zmian w infrastrukturze,
 • Dynamiczne odwzorowywanie tożsamości użytkowników,
 • Szybkie wykrywanie nieautoryzowanych urządzeń sieciowych i aplikacji,
 • Scentralizowanie i usprawnienie koordynacji prac rządowych służb IT,
 • Zunifikowane funkcje analityczne NOC i SOC.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty