Operatorzy telekomunikacyjni

Usługi zarządzane i wsparcie

Zmiana jest stałym elementem w systemach IT i należy do niej podchodzić bez niechęci i zarządzać nią, w celu zapewnienia trwałych rozwiązań informatycznych. Axians oferuje szereg usług, które zwiększają okres użytkowania zasobów oraz wydajność Waszej infrastruktury teleinformatycznej.

Zarządzanie utrzymaniem i eksploatacją

Axians zapewnia wszelkie potrzebne usługi, które pomagają klientom sprostać wymogom zmieniających się technologii, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych systemów.

  • Usługi wsparcia i monitorowania, usługi zarządzane
  • Utrzymanie prewencyjne i naprawcze
  • Działania prowadzone u klienta lub obsługiwane z zewnątrz
  • Zarządzanie obiektami / urządzeniami
  • Zarządzanie wydajnością systemów

Konstruujemy ofertę usług, która jest odrębna dla każdego klienta, zależnie od poziomu wewnętrznych kompetencji, ograniczeń budżetowych i innych wymogów operacyjnych (utrzymanie w terenie, systemy biznesowe, diagnozowanie i usuwanie błędów, ToIP, systemy przekazywania wiadomości, VPN, a także systemy raportowania o serwerach i programach użytkowych).

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA)

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług określa poziom jakości, która obowiązuje w odniesieniu do usług wsparcia i utrzymania świadczonych przez Axians. Każda umowa jest dostosowana do danego klienta, jego środowiska i wymogów specyficznych dla niego. Jednakże, mają one wspólny cel: powierzenie Axians wszelkich działań monitorowania sieci. Jest to realizowane w poczuciu pewności, gdyż klienci otrzymują regularne raporty, które dają im kontrolę nad ich infrastrukturą.

Nadzór sieci

Awaria jakiegokolwiek systemu mogłaby mieć poważny wpływ na procesy biznesowe, a nawet spowodować ich niedostępność. Centrum Operacji Sieciowych jest newralgicznym ośrodkiem Axians, który w sposób prewencyjny naprawia takie awarie, zanim mogą mieć one wpływ na użytkowników. Centrum Operacji Sieciowych jest dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i jego celem jest monitorowanie sieci, wykonywanie zadań w zakresie utrzymania i nowych wersji a nawet naprawa awarii sieci i programów użytkowych. Monitorowanie może być realizowane u klienta lub zdalnie.

Zarządzanie wydajnością sieci

Monitorowanie zdarzeń w sieci, możliwość przeprowadzania testów, symulacja obciążenia i błędów oraz jeszcze więcej: Axians może wykonać wszelkie operacje, które zapewniają najwyższą wydajność procesów biznesowych oraz spełnienie wszystkich wymogów klienta.

Zobacz nasze ralizacje