Operatorzy telekomunikacyjni

Wdrożenie i uruchomienie

Axians nawiązała silne relacje z dostawcami ICT i uzyskała od nich wiele certyfikatów, które potwierdzają najwyższy poziom fachowych kompetencji w zakresie integracji.

Rozwiązania na indywidualne zamówienia – Wdrożenie i integracja

Projekty integracyjne kończą się sukcesem tylko wówczas, gdy stosuje się sprawdzone metodologie. To wymaga zwrócenia uwagi na początkowe etapy analizy i doradztwa, a następnie integracji różnych modułów, które tworzą Wasze rozwiązane:

  • integracja i konfiguracja technicznych komponentów Waszego rozwiązania
  • weryfikacja koncepcji dla potwierdzenia trafności rozwiązania
  • wdrożenie
  • testy odbiorcze
  • szkolenie i wsparcie dla użytkowników

Przekazywanie wiedzy jest priorytetem i będzie realizowane, by pomóc użytkownikom podwyższać ich kompetencje.

Integracja sieci telekomunikacyjnych

Axians świadczy wszelkie potrzebne usługi, od planowania projektu do konkretnych rozwiązań, dodatkowych aplikacji, testy integracyjne i weryfikację koncepcji (PoC). Do integracji wszystkich technologii potrzebnych dla sieci komunikacyjnych, Axians wykorzystuje sprawdzoną metodologię.

Integracja pamięci

Pamięć często opiera się na środowiskach różnych dostawców, gdyż firmy korzystają z kompetencji różnych podmiotów, by zapewnić sobie ich pomoc w zaspokajaniu rosnących potrzeb w zakresie pamięci. Celem Axians jest pomoc tym firmom w odzyskaniu przejrzystości w obrębie ich środowisk poprzez proces integracji, który zwiększa okres eksploatacji istniejących zasobów pamięci przy jednoczesnej maksymalizacji ich stopnia wykorzystania.

Zobacz nasze ralizacje