• Centrum e-Zdrowia
  Klient
 • lipiec, 2020
  data realizacji
 • Java
  technologie

Rozwój platformy e-zdrowie, wspierającej funkcjonowanie takich systemów jak: eRecepta, eSkierowanie, ePacjent, eGabinet czy eDokumentacja Medyczna, to przykład realizacji Axians w obszarze utrzymania systemów dedykowanych.

W procesie budowy platformy Axians odpowiada za tworzenie oprogramowania, świadczenia usług autoryzacji (weryfikacji wytworzonego oprogramowania przez podmioty trzecie) oraz usługi utrzymaniowe.

W ramach świadczenia usług w obszarze utrzymania, Axians świadczy bieżącą obsługę techniczną i administracją, a także jej naprawy. Podstawowym wyzwaniem w tym zakresie jest skala i zasięg samej aplikacji. Jest to duży system o zasięgu ogólnopolskim zabezpieczany w kilku redundantnych centrach informatycznych.

Zadaniem firmy Axians jest monitorowanie i aktualizowanie oprogramowania dostarczanego z zewnątrz. W ramach kontraktu Axians odpowiada za:

 • Zarządzanie kodem źródłowym (centralizacja i systematyzacja dostępu, aktualizacja, tworzenie wersji instalacyjnych na podstawie zautoryzowanych kodów, przekazywanie wraz z odpowiednimi instrukcjami),
 • Zarządzanie oprogramowaniem (centralizacja i systematyzacja informacji o konfiguracji systemu e-zdrowie),
 • Autoryzację oprogramowania (weryfikacja spełniania Ogólnych Kryteriów Jakościowych oprogramowania komputerowego i jego dokumentacji),
 • Utrzymanie dokumentacji w celu zapewnienia jej spójności i aktualności,
 • Instalowanie i administrację środowiskiem ITS w celu zapewnienia wydajnego działania Środowisk i spełnienia kryteriów dostępności wskazanych w umowie,
 • Monitorowanie dostępności i wydajności systemu e-zdrowie, tak aby zminimalizować ryzyko jego niedostępności,
 • Zapewnienie odpowiednich uprawnień i wymagań w zakresie ról użytkowników oraz parametrów dostępnych z konta administratora,
 • Wykrywanie i usuwanie wad w środowisku produkcyjnym w celu zapewnienia niezawodnego działania systemu,
 • Konfigurację i utrzymanie sprawności wszystkich elementów infrastruktury, zgodnie z wymogami producenta,
 • Wsparcie końcowych użytkowników systemu e-zdrowie w zakresie zapewnienia I linii pomocy, opracowania bazy wiedzy, umożliwiającej rozwiązanie standardowych problemów, a także szkoleń w zakresie nauczania obsługi w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę.

Korzyści dla klienta

 • Usprawnienie obsługi pacjenta (wprowadzenie elektronicznych usług związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych e-recepta, e-skierowanie),
 • Umożliwienie dostępu do danych różnym interesariuszom procesu, ze względu na czas i miejsce przebywania,
 • Zapewnienie pacjentom dostępu do informacji o charakterze medycznym poprzez portale internetowe,
 • Wcześniejsze wykrywanie i eliminowanie procesów, które mogą mieć znamiona przestępstw, nielegalnych działań albo nadużyć. Uzyskanie ścisłej kontroli nad obrotem lekami refundowanymi. Uszczelnienie systemu recept i obiegu leków,
 • Przyspieszenie procesu refundacji lekarstw dla farmaceutów,
 • Pełna realizacja procesów biznesowych w oparciu o sprawnie działające środowisko IT,
 • Rozwiązywanie pojawiających się problemów i zminimalizowanie ich skutków, w oparciu o zaakceptowane SLA,
 • Optymalizacja parametrów jakościowych w ramach eksploatacji systemu e-zdrowie.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty

Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Wsparcie i rozwój systemu ERP

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Pierwsze w Polsce wdrożenie SAP S4/HANA dla instytucji publicznej

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Zintegrowany system zarządzania dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Nowe funkcjonalności systemu do monitorowania poziomu radiacji

Dowiedz się więcej