• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Klient
 • 2023
  data realizacji
 • GIS, BI, aplikacje mobilne, chmura Microsoft Azure
  technologie

Axians zrealizowało projekt ZONE dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, polegający na wytworzeniu oprogramowania, migracji bazy danych, przeprowadzeniu pilotażu rozwiązania testowego, szkoleniu użytkowników oraz produkcyjnym uruchomieniu usług elektronicznych oferowanych w ramach systemu. Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), oparty na środowisku chmurowym, wsparł już 2 miliony obywateli i 20 tys. urzędników w realizacji obowiązków związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków*, dotyczących wspierania termomodernizacji i remontów oraz prowadzenia rejestru emisyjności poszczególnych budynków. To także możliwość cyfryzacji niektórych procesów realizowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz zebrania w jednym miejscu informacji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach o mocy nominalnej do 1 MW.

Zbudowane i wdrożone przez zespół Axians oprogramowanie powstało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a prace nad jego produkcyjnym uruchomieniem zostały zakończone pod koniec 2023 roku. System ZONE zaczął funkcjonować w lipcu 2023 r..  Od tego momentu obywatele mogą składać deklaracje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Aktualnie w bazie danych Systemu ZONE jest już 9,5 milionów deklaracji, jak również 80 tys. inwentaryzacji budynków i ponad 100 tys. przeglądów kominowych. Dane są na bieżąco aktualizowane.

Po odebraniu etapu wytwórczego projektu, zakończeniu migracji danych i przeprowadzeniu pilotażu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Emisji odbyło się uruchomienie produkcyjne. Ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu miało miejsce 8 grudnia br. – wtedy członkowie Komitetu wysłuchali podsumowania prac projektowych. Od tego momentu przez kolejne 60 miesięcy firma świadczy stałe usługi wsparcia technicznego w ramach gwarancji i utrzymania.

Długofalowym efektem działania systemu ZONE będzie poprawa jakości powietrza w Polsce. Będzie to możliwe m.in. dzięki stworzeniu centralnej ewidencji emisyjności budynków, a następnie łatwiejszego monitorowania  użytkowanych źródeł ciepła i spalania paliw. Aby było to możliwe konieczne było także  zapewnienie integracji z systemami referencyjnymi oraz skonfigurowanie narzędzi zapewniających dwukierunkową wymianę danych między nimi oraz wdrożenie modułów analitycznych pozwalających na przeprowadzenie analiz środowiskowych, zdrowotnych i finansowych w oparciu o dane gromadzone w Systemie ZONE. Dzięki zbudowanemu przez Axians rozwiązaniu informatycznemu możliwe jest bieżące sprawowanie kontroli nad emisyjnością konstrukcji budowalnych realizowanych w Polsce.

Korzyści dla klienta

 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywną realizację celów postawionych przed urzędem,
 • Migracja danych do jednolitej struktury bazy oraz integracja z zewnętrznymi źródłami danych,
 • Prostsza kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych,
 • Możliwość wizualizacji danych na mapach i przygotowywanie szczegółowych analiz przestrzennych,
 • Dostęp do szerokiego grona specjalistów IT, w ramach wsparcia technicznego dostarczanego przez zespół Axians.

 

*dane aktualne na dzień 20.12.2023 roku

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty