• PCO S.A.
  Klient
 • listopad, 2021
  data realizacji
 • Infor LN
  technologie

Projekt objął przeprowadzenie wdrożenia i migracji danych z systemu Infor LN z wersji FP3 (uruchomionego w 2009 roku) do systemu Infor LN 10.5 oraz przeniesienie funkcjonalności historycznych z wersji FP3.W ramach realizacji kontraktu wdrożono także szereg optymalizacji systemu, zapewniając zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi.

PCO S.A. to lider w polskim sektorze zbrojeniowym. Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska i służb mundurowych.

Od 2009 r. spółka korzystała z systemu ERP wspieranego przez Axians. W celu lepszego wykorzystania możliwości i narzędzi, które oferują nowe wersje oprogramowania, w 2019 r. firma podjęła decyzję o migracji do najnowszej wersji systemu Infor LN. Proces aktualizacji systemu postanowiono połączyć z usprawnieniami w obszarze produkcji, kontroli jakości, obsługi sprzedaży i zakupu oraz raportowania.

Głównym wyzwaniem projektu migracyjnego była jego skala i bardzo szeroki zakres wykorzystywanej funkcjonalności. Działający w firmie system ERP obejmuje wiele obszarów biznesowych. Firma PCO w bieżącej działalności wykorzystuje m.in. moduły sprzedaży, zakupów, magazynów, produkcji, kontroli jakości, zarządzania produkcją, finansów, księgowości, raportowania. Spółka używa również systemu klasy PLM, rejestratorów czasu pracy i narzędzi raportujących. Z oprogramowania korzysta ponad 100 użytkowników.

Istotnym zagadnieniem w realizacji projektu dla spółki PCO było również zaplanowanie samego momentu migracji. Konwersja do nowej wersji, to nie tylko wyzwania związane z udostępnieniem użytkownikom nowego oprogramowania, ale także konieczność wykonania niezbędnych czynności technicznych i testów w weekendowym oknie serwisowym. Wymaga to dokładnego planu i przygotowania różnych scenariuszy oraz gotowości do szybkiego podejmowania decyzji.

Projekt migracyjny zrealizowano przy wykorzystaniu standardowych narzędzi dostarczonych przez producenta oprogramowania oraz opracowanych przez zespół Axians. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa procesu i umożliwienie weryfikacji poprawnego przeniesienia danych oraz rozszerzeń funkcjonalnych.

Znaczna część projektu migracyjnego realizowanego na rzecz spółki PCO przypadła na okres pandemii, co wiązało się z koniecznością przejścia z prac projektowych w trybie stacjonarnym na pracę i procedury zdalne oraz wypracowanie nowych schematów komunikacji. W ramach realizacji przeprowadzono także kompleksowe szkolenia z różnic w systemach dla wszystkich użytkowników. Aktualnie nowa wersja systemu pozostaje pod opieką serwisową zespołu Axians i realizowane są nowe projekty rozwojowe.

Korzyści dla klienta

Zachowanie zgodności z regulacjami prawnymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,

 • Umożliwienie pracy zdalnej, dzięki wdrożeniu nowego, bardziej intuicyjnego i łatwiejszego w obsłudze interfejsu webowego,
 • Zwiększenie wygody pracy użytkowników końcowych, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości personalizacji ekranów, dostęp do informacji w bardziej czytelnej zwizualizowanej formie, łatwiejsza obsługa wydruków, szybki import i eksport danych z arkuszy MS Excel.
 • Ułatwienie rozwoju i rozbudowy systemu, dzięki wykorzystaniu narzędzi dostępnych w nowej wersji oprogramowania,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych w systemie danych,
 • Automatyzacja obsługi księgowej wyciągów bankowych i przelewów przez wdrożenie rozwiązań pozwalających na elektroniczną wymianę informacji z bankami,
 • Szereg usprawnień w procesach m.in. w zakresie rejestru kontroli jakości, obsługi sprzedaży, zakupu, utrzymania ruchu i serwisu.
 • Dostęp do wersji oprogramowania wspieranej przez producenta – możliwość pobierania aktualizacji funkcjonalnych i naprawy błędów, dostęp do portalu klienta.

Pełen zakres wsparcia IT i wysokie standardy obsługi

Więcej

Zobacz podobne projekty

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty