• Ministerstwo Sprawiedliwości
  Klient
 • styczeń, 2014
  data realizacji
 • SAP ERP
  technologie

Umowa obejmowała zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie systemu ZSRK na bazie SAP ERP – systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w Ministerstwie Sprawiedliwości i w ponad 300 sądach powszechnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości to urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za sądownictwo, prokuraturę, notariat, adwokaturę i radców prawnych oraz wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i poprawczych. Podlega mu również Służba Więzienna.

Wdrożenie obejmowało szeroki zakres obszarów – rachunkowość finansową, zarządczą i budżetową, zarządzanie inwestycjami, gospodarkę materiałową, majątek trwały, planowanie budżetu oraz kosztów pracowniczych. Ponadto Axians uruchomiło systemy do rozrachunków, rachunku kosztów działań, zarządzania kadrami i płacami, podróży służbowych oraz do przechowywania danych i zbierania i opracowywania statystyk.

Wdrożony przez system obsługuje ponad 14 000 użytkowników i przetwarza dane kadrowo-płacowe 52 000 pracowników sądownictwa. Axians przez dwa lata po finalizacji wdrożenia świadczyło również usługi wsparcia i obsługi serwisowej. Projekt obejmował przeprowadzenie kompleksowych szkoleń pracowników z zakresu obsługi i administrowania systemem SAP dla 4 000 użytkowników, w tym 400 użytkowników kluczowych. Liczba dni szkoleniowych wyniosła ponad 700. W wyniku realizacji kontraktu zastąpiono aktualnie funkcjonujący, niezintegrowany zestaw aplikacji obsługujących podstawowe procesy biznesowe jednym, zarządzanym centralnie systemem opartym o wspólną bazę danych. Utworzono także kompletny, jednolity zbiór danych biznesowych wraz z mechanizmami efektywnego przetwarzania, udostępniania i prezentowania, co w efekcie doprowadziło do podwyższenia jakości danych i zmniejszenia nakładów pracy związanych z zachowaniem spójności informacji oraz dostępu do nich,

Do przeprowadzenia projektu Axians opracowała dedykowaną metodykę oraz narzędzia do migracji danych finansowych i kadrowo-płacowych dla sądów powszechnych i ministerstwa.

Zespół Axians posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych oraz we współpracy z organami administracji publicznej. Firma ma na swoim koncie m.in. wdrożenie systemu e-Zdrowie (e-Recepta, Internetowe Konto Pacjenta, e-Gabinet i e-Skierowanie) dla Ministerstwa Zdrowia i Centrum e-Zdrowia, Platforma Usług Elektronicznych dla Urzędu Patentowego i Urzędu Komunikacji Elektronicznej, system digitalizacji akt dla Prokuratury Krajowej oraz Centralny System Zarządzania dla Naczelnej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Finansów.

Korzyści dla klienta

 • Usunięcie bariery czasu i przestrzeni w uzyskiwaniu informacji – uzyskiwanie informacji na bieżąco i niezależnie od miejsca ich powstania,
 • Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych o tym samych zdarzeniu na poszczególnych stanowiskach operacyjnych
 • Integrację procesów w obrębie sądu,
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku trwałego,
 • Usprawnienie zewnętrznego i wewnętrznego raportowania finansowego,
 • Usprawnienie procesów kadrowo-płacowych.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty

Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Wsparcie i rozwój systemu ERP

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Pierwsze w Polsce wdrożenie SAP S4/HANA dla instytucji publicznej

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Zintegrowany system zarządzania dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Dowiedz się więcej
Aplikacje biznesowe i analiza danych Instytucje rządowe i samorządowe

Nowe funkcjonalności systemu do monitorowania poziomu radiacji

Dowiedz się więcej

Poproś o przygotowanie spersonalizowanej oferty