O SD-WAN się dużo mówi, ale czy rzeczywiście to kolejny, niezbędny etap ewolucji infrastruktury sieciowej? Producenci uważają, że tak, firmy z kolei wolą odczekać chwilę przed wdrożeniem tej technologii. Powstaje jednak pytanie czy mają czas na to, aby czekać i ryzykować tym samym utratę pozycji na konkurencyjnym rynku? Dzisiaj przybliżamy technologię SD-WAN i omawiamy korzyści płynące z jej wdrożenia.

W świecie IT skoncentrowanym na chmurze, konwencjonalne sieci WAN (Wide Area Networks) coraz częściej osiągają swoje granice. Chociaż wiele firm korzysta z nowoczesnych usług cloudowych, wykorzystanie konwencjonalnej infrastruktury oznacza, że często doświadczają strat pakietów, problematycznych opóźnień i niewystarczającej przepustowości. Wszystko to neguje zalety chmury ponieważ w czasach rosnącej cyfryzacji ruch danych dosłownie eksploduje (a same dane są również złotem XXI wieku), firmy powinny być bardziej przygotowane na ich przetwarzanie.

Co więc mogą zrobić menedżerowie IT, aby zapewnić optymalną wydajność sieci? Aby połączyć rozproszone lokalizacje ze sobą i z chmurami publicznymi, takimi jak Microsoft Azure lub Amazon Web Services? Efektywnie korzystać z SaaS-ów takich jak Office 365, Google Docs czy Salesforce? I reagować tak szybko, jak to możliwe, gdy tymczasowe biura, place budowy, sklepy internetowe, a nawet wydarzenia wymagają wysokowydajnych połączeń sieciowych?

Nowy poziom wydajności dla aplikacji w chmurze i SaaS

SD-WAN stanowi jedną z możliwych odpowiedzi na te pytania. Definiowane programowo podejście do zarządzania sieciami rozległymi jest idealne pod kątem spełniania tych wymagań zarówno dzisiaj, teraz, jak i w przyszłości.

Urządzenie SD-WAN najpierw tworzy korporacyjną sieć WAN za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego, takiego jak VPN (Virtual Private Network). Prawdziwa ewolucja polega na tym, że sieć nakładkowa – wirtualna warstwa abstrakcji – jest umieszczana na istniejącej infrastrukturze WAN. Zaletą takiej konfiguracji jest to, że dla każdej aplikacji można zdefiniować określoną strukturę sieci i wdrożyć ją automatycznie – jedną dla każdej lokalizacji, jedną dla aplikacji krytycznych czasowo, jedną dla aplikacji VoIP, i tak dalej. Centralny kontroler SD-WAN rozpoznaje, który ruch należy do której klasy i automatycznie przypisuje go do odpowiedniej sieci nakładkowej.

Elastyczność w górę, koszty w dół

W ten sam sposób odbywa się to w chmurze. Dla odpowiedniego dostawcy – czy to Microsoft Azure, czy Amazon Web Services – instalowany jest router SD-WAN, który łączy chmurę z siecią firmową w taki sam sposób jak normalna lokalizacja. Koncepcja definiowana programowo oferuje nie tylko większą elastyczność, ale także zautomatyzowane, a tym samym uproszczone zarządzanie siecią WAN dzięki inteligentnemu kontrolerowi. Ponadto mamy tutaj do czynienia ze zdecydowaną przewagą w formie efektywności kosztowej. Ponieważ transmisja danych jest odłączona od sieci fizycznej, a tym samym niezależna od dostawcy, nie ma potrzeby wynajmowania dedykowanych i drogich łączy MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Zalety sieci WAN definiowanej programowo w pigułce

Uproszczone zarządzanie siecią WAN

SD-WAN zapewnia scentralizowaną i opartą na chmurze architekturę WAN, która upraszcza skalowanie do wielu punktów końcowych w wielu lokalizacjach. Wszystkie konfiguracje można ustawić z dowolnego miejsca za pomocą interfejsu graficznego i zautomatyzować za pomocą funkcji zero-touch.

Podłączanie nowych lokalizacji i chmur w najkrótszym możliwym czasie

Ponieważ konfiguracja jest automatycznie dystrybuowana z centralnego kontrolera do zainstalowanych urządzeń SD-WAN, nowe lokalizacje i chmury publiczne mogą zostać podłączone w bardzo krótkim czasie.

Priorytetyzacja lub preferowany routing aplikacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu

W oparciu o wstępnie zaprogramowane parametry, aplikacje mogą być traktowane priorytetowo w ruchu danych i kierowane najszybszą, najtańszą lub najbardziej stabilną ścieżką ruchu, w zależności od potrzeb.

Nadmiarowość tras i lepsze wykorzystanie przepustowości

Jeśli dostępna przepustowość aplikacji staje się ograniczana, zautomatyzowane równoważenie obciążenia może zapewnić dystrybucję danych na wiele typów połączeń w sposób, który umożliwia zaoszczędzenie zasobów i pełniejsze ich wykorzystanie.

Dokładne monitorowanie ruchu

Szczegółowe raporty dotyczące wydajności aplikacji i sieci WAN mogą być wykorzystywane do tworzenia analiz biznesowych i optymalizacji procesów na przyszłość za pomocą poszczególnych kluczowych wskaźników.

Redukcja kosztów operacyjnych

Drogie łącza MPLS powszechnie stosowane w tradycyjnych sieciach WAN można zastąpić tańszymi połączeniami szerokopasmowymi, 3G/4G lub LTE w SD-WAN.

Co SD-WAN oznacza dla biznesu?

W praktyce preferowany routing ruchu danych oznacza również, że możliwe jest efektywne wdrażanie architektury chmury hybrydowej ze wszystkimi zaletami płynącymi z elastyczności i niskiej kosztowności tego rozwiązania. Podczas gdy mniej wrażliwe pakiety danych są w razie potrzeby przesyłane za pośrednictwem publicznych i niedrogich chmur publicznych, ruch o krytycznym znaczeniu dla firmy może być przesyłany z wysokim priorytetem za pośrednictwem chmur prywatnych lub lokalnych.

Oznacza to, że organizacje mogą efektywniej wykorzystywać całą dostępną przepustowość i czerpać korzyści z wysokiej wydajności krytycznych aplikacji bez narażania się na problemy związane z bezpieczeństwem, ochroną danych czy ryzykiem łamania własnych wytycznych dotyczących zgodności.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze SD-WAN?

Jak to często bywa w złożonym gąszczu struktur IT, odpowiedzi kryją się w wymaganiach. Przykładowo, przy wdrażaniu sieci SD-WAN nie należy polegać na gotowych, standardowych rozwiązaniach, które nie uwzględniają indywidualnych potrzeb. W tym miejscu do gry wkraczają integratorzy ICT, którzy doradzają i rekomendują najbardziej optymalne rozwiązania w danym, konkretnym przypadku.

Jak należy skalować sieć SD-WAN? Czy potrzebne są dodatkowe funkcje, takie jak np. zapora sieciowa lub optymalizacja sieci WAN? Czy centralny kontroler powinien być wdrożony lokalnie, w chmurze, czy przez producenta? Które aplikacje SaaS można wykorzystywać na SD-WAN? I które chmury publiczne powinny być w ogóle podłączone? Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania i sprecyzowaniu wszystkich wymagań klienta możliwe jest sformułowanie odpowiedniej rekomendacji.

Od weryfikacji koncepcji do pełnego wdrożenia

Korzyści płynące z wykorzystania SD-WAN są oczywiste. I nie musisz od razu iść na całość. Zazwyczaj zaczyna się od weryfikacji koncepcji, która bada wykonalność sieci SD-WAN w dwóch lub trzech lokalizacjach. Dzięki temu firma może przetestować nową technologię i stopniowo rozszerzać swoją sieć opartą na oprogramowaniu na inne lokalizacje, a nawet łączyć ją ze starszymi instancjami.

Orkiestra SD-WAN gra sieciową muzykę przyszłości

SD-WAN to zdecydowanie skok naprzód, który może stanowić kolejny krok ewolucji w zakresie łączności sieciowej  w świecie IT zdominowanym przez chmury. Wśród specjalistów Axians nie brakuje ekspertów, którzy przewidują rozwój tej technologii. Obecnie jest to jednak nadal rozwiązanie niszowe, które umożliwia przepływ strumieni danych za pośrednictwem zautomatyzowanej orkiestracji przez najszybsze, najtańsze lub najbardziej stabilne połączenie sieciowe. I właśnie to staje się coraz ważniejsze w czasach, gdy każda firma przetwarza ogromne zbiory danych.

Tekst powstał na podstawie wpisu blogowego opublikowanego przez Axians Niemcy.

Zobacz pozostałe aktualności