Internetowe Konto Pacjenta wyróżnione tytułem „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”. eRecepta z nagrodą specjalną Ministerstwa Cyfryzacji.

Skrzydłami nagradzane są najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne. Co roku trafiają do realizatorów projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Organizatorem konkursu jest miesięcznik IT w Administracji. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, które w tym roku wyróżniło nagrodą specjalną wdrożenie eRecepty.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której można uzyskać szybki dostęp do swoich danych medycznych oraz wystawionych recept czy skierowań. Oprogramowanie wdrożone i rozwijane przez zespół Axians i Pentacomp pozwala także m.in na sprawdzenie wyników testów finansowanych ze środków publicznych na obecność koronawirusa. W systemie można też podejrzeć ewentualną decyzję administracyjną o konieczności i terminie przebywania na kwarantannie lub w izolacji domowej. IKP umożliwia także złożenie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Skrzydła IT w Administracji przyznawane są w kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu.

Zobacz pozostałe aktualności