Z powodu lockdownu wiele urzędów i instytucji zostało zmuszonych do zawieszenia lub znaczącego zminimalizowania swojej działalności. Jako czwarty dostawca usług IT dla administracji w Polsce wg rankingu Computerworld widzimy, że podmioty, które zdecydowały się na transformację cyfrową, zachowały ciągłość działania.

W lipcu tego roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała wyniki światowego badania stopnia ucyfrowienia administracji. W globalnym rankingu Polska zajmuje 24. miejsce i jest najwyżej uplasowanym w nim krajem Europy Wschodniej.
O czym to świadczy? Budowa e-administracji w Polsce postępuje, możemy to zresztą potwierdzić uczestnictwem w wielu projektach transformacyjnych.

Wiele obszarów

Poza gronem instytucji dotkniętych paraliżującymi konsekwencjami zagrożenia epidemiologicznego znalazł się Urząd Dozoru Technicznego. Instytucja wdrożyła wirtualne pulpity, większość pracowników posiada mobilny podpis cyfrowy. Klienci UDT załatwiają większość spraw przez elektroniczną platformę eUDT. Dzięki niej mogą oni załatwiać swoje sprawy z UDT bez wychodzenia z domu, a opóźnienia w pracy urzędu spowodowane pandemią są minimalne.
Platforma eUDT jest kolejnym przykładem potwierdzającym, że te obszary administracji publicznej, które przeprowadziły transformację cyfrową, wykazują znaczną odporność na sytuacje związane z zagrożeniami epidemiologicznymi.
W kryzysie COVID-19 działalność kontynuował bez przeszkód Urząd Patentowy, który w okresie od lutego do maja przyjął drogą elektroniczną blisko 3 000 wniosków o ochronę własności intelektualnej.

Niedawno zakończyliśmy interesujące wdrożenie dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, tworząc tam Punkt Informacji ds. Telekomunikacji, który umożliwia przedsiębiorcom zdalny dostęp do informacji nt. planowanych inwestycji telekomunikacyjnych finansowanych ze środków publicznych, ułatwia wycenę dostępu do infrastruktury, a także umożliwia uwierzytelnienie użytkowników profilem zaufanym ePUAP i bazą REGON.

 

Z innych wartych wymienienia wdrożeń, w które byliśmy zaangażowani w S&T, warto z pewnością wspomnieć o e-recepcie, która od początku roku obowiązkowo jest wystawiana przez lekarzy w postaci elektronicznego pliku. Od momentu uruchomienia systemu do dziś wygenerowano już ponad 275 mln e-recept dla 25 mln pacjentów. Rozwiązanie to nie tylko eliminuje wiele problemów towarzyszących receptom tradycyjnym, ale przede wszystkim umożliwia ograniczenie fizycznego kontaktu na linii lekarz-pacjent-farmaceuta, podnosząc tym samym bezpieczeństwo w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

… jedna zasada

Potencjalna możliwość powrotu obostrzeń, ale przede wszystkim podniesienie efektywności funkcjonowania instytucji i bezpiecznej obsługi obywateli to czynniki, które powinny mobilizować administrację do dalszej cyfryzacji, a konkretnie  głębokiej transformacji cyfrowej.

Co to oznacza?

Cyfryzację procesów nie tylko na wybranych odcinkach, ale na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji. Innymi słowy: nie wystarczy tylko wyrzec się papieru w obsłudze klientów danej instytucji. Ważne jest także zapewnienie elektronicznego, a tym samym − bezkontaktowego obiegu dokumentów wewnątrz organizacji.

Jako Axians, jesteśmy gotowi dzielić się swoim doświadczeniem w transformacji cyfrowej w administracji, zapraszamy do współpracy.

Zobacz pozostałe aktualności