Spółki S&T po raz kolejny pomyślnie przeszły audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania pod kątem zgodności z wymaganiami: ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210 oraz WSK. Podczas audytu nie zidentyfikowano żadnych niezgodności ani obszarów do doskonalenia. Z sukcesem zakończono również audyt w nadzorze SZBI na zgodność z normą ISO 27001.

W dniach 11-16 maja w S&T odbył się audyt ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W proces po stronie firmy było zaangażowanych wiele osób, reprezentujących różne działy m.in. HR, PMO, logistyka, jak również obszar partnerstw technologicznych czy szkoleń w segmencie Infor.

Spółki S&T Poland i S&T Services mogą pochwalić się certyfikatami:

ISO 9001 w zakresie:

 • Projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie, wdrażanie i serwisowanie systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania,
 • Sprzedaż, dostarczanie, wdrażanie i serwisowanie urządzeń teleinformatycznych,
 • Usługi szkoleniowe w zakresie eksploatacji systemów teleinformatycznych (tylko S&T Services).

AQAP 2110 i AQAP 2210 w zakresie:

 • Projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż, dostarczanie, wdrażanie i serwisowanie systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania,
 • Sprzedaże, dostarczanie, wdrażanie i serwisowanie urządzeń teleinformatycznych,
 • Wytwarzanie, powielanie, dostawa i utrzymywanie oprogramowania.

Również sukcesem skończył się audyt w nadzorze Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 27001. Audytor wiodący z ramienia Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) potwierdzili zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normatywnymi i tym samym będzie wnioskował do CCJ o utrzymanie certyfikatów dla Axians Poland oraz Axians Services Polska.

Mocnymi stronami Axians wskazanymi przez audytora są:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Komunikacja z klientem
 3. Zaangażowanie kierownictwa oraz kompetencje i zaangażowanie zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu w organizacji
 4. Zarządzanie projektami i ciągłość osobowa na nich
 5. Stosowanie narzędzi monitorujących systemy IT

Audytor był pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu oraz zaangażowania pracowników, jak również dużej świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Axians dysponuje wieloma certyfikatami w obszarze zarządzania, jakości i bezpieczeństwa. Nasz sposób budowania biznesu jest oceniany i ciągle udoskonalany zgodnie z wymaganiami prawnymi, wytycznymi uznanych jednostek certyfikujących, normami i najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Zobacz więcej na naszej stronie z certyfikatami.

Zobacz pozostałe aktualności