Kolejne przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur budzi mnóstwo wątpliwości. Chociaż platforma w zasadzie już teraz działa, zdiagnozowano błędy które uniemożliwiają korzystanie z niej w trybie obligatoryjnym. Jednak, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nie ma planów rezygnacji z obowiązkowości KSeF. Wynika to przede wszystkim z wytycznych unijnych, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Niedawno Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji społecznych udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane przez biznes pytania odnośnie do Krajowego Systemu e-Faktur.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje zebrane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Finansów.

(Tekst został zaktualizowany 13 maja 2024 roku o nowe informacje.)

 

1. Czy możliwe jest, że Ministerstwo Finansów zrezygnuje z obligatoryjności KSeF-u?

Nie jest to możliwe z uwagi na wytyczne unijne, które zobowiązują Polskę do wdrożenia elektronicznego fakturowania, jak również ze względu na to, że Ministrowi Finansów zależy na uszczelnieniu systemu podatkowego. Chociaż Ministerstwo Finansów  przygląda się kilku kwestiom, np. czy włączać do systemu faktury konsumenckie, przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć na poluzowanie zasad korzystania z KSeF-u lub wręcz całkowitą z niego rezygnację. Ostatecznie najprawdopodobniej będzie istniało kilka wyjątków, , ale wszystkie one wynikają one z opublikowanych do tej pory planów związanych z KSeF-em.

2. Dlaczego przesunięto po raz kolejny termin wdrożenia? Kiedy zostanie ogłoszony nowy termin?

Krytyczne błędy w kodzie i problemy z wydajnością były głównymi przyczynami kolejnego przesunięcia terminu obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie audytu, który wykazał wiele mankamentów w obecnej wersji platformy. Na podstawie wyników audytu  wyznaczono nowy termin obowiązkowego przystąpienia do  systemu, którym jest luty 2026 roku. Firmy, które w 2025 roku sprzedadzą towary o wartości nieprzekraczającej 200 milionów złotych, mogą liczyć na odroczenie tego obowiązku do kwietnia 2026 roku – bo Ministerstwo nie wyklucza, że implementacja KSeF-u zostanie podzielona na kilka etapów.

3. Czy w oprogramowaniu KSeF zostanie wdrożonych wiele zmian?

Przeprowadzony audyt dotyczył przede wszystkim poprawienia wydajności systemu i weryfikacji zastosowanych w tym celu rozwiązań technologicznych. Zmiany, które zostaną wdrożone po audycie, nie powinny znacząco wpłynąć na parametry oprogramowania zamawianego przez przedsiębiorców. Samo Ministerstwo zadeklarowało, że będzie prowadziło prace w taki sposób, aby skala zmian w istniejących rozwiązaniach była jak najmniejsza. Co za tym idzie, producenci dostępnego już na rynku komercyjnego oprogramowania do „nowej wersji” KSeF nadal będą mogli świadczyć usługi bez wprowadzania daleko idących zmian w swoich produktach, a firmy mogą śmiało składać zamówienia na te usługi.

4. Czy warto angażować się w integrację systemów z KSeF teraz?

Tak. Integracja Systemu Informatycznego Przedsiębiorstwa z KSeF to tak naprawdę wdrożenie zbioru procesów, które wymagają udziału bardzo wielu decydentów i nierzadko zmian procedur obowiązujących w firmie. W przypadku dobrowolnego wcześniejszego wejścia do KSeF, łatwiej będzie dostosować działającą już wersję oprogramowania do ewentualnych zmian niż od podstaw projektować całą integrację – szczególnie że posiadanie oprogramowania księgowego ma istotnie ułatwić korzystanie z funkcjonalności centralnej platformy. Samo Ministerstwo Finansów podkreśla, że prowadzi prace w taki sposób, aby w rozwiązaniach przygotowanych już teraz przez dostawców oprogramowania skala zmian była jak najmniejsza.

Zobacz pozostałe aktualności