Kolejne przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur budzi mnóstwo wątpliwości. Chociaż platforma w zasadzie już teraz działa, zdiagnozowano błędy które uniemożliwiają korzystanie z niej w trybie obligatoryjnym. Jednak, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nie ma planów rezygnacji z obowiązkowości KSeF. Wynika to przede wszystkim z wytycznych unijnych, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Niedawno Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji społecznych udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane przez biznes pytania odnośnie do Krajowego Systemu e-Faktur.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje zebrane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Finansów.

 

1. Czy możliwe jest, że Ministerstwo Finansów zrezygnuje z obligatoryjności KSeF-u?

Nie jest to możliwe z uwagi na wytyczne unijne, które zobowiązują Polskę do wdrożenia elektronicznego fakturowania w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Chociaż Ministerstwo Finansów  przygląda się kilku kwestiom, takim jak fakturom konsumenckim, przedsiębiorcy nie będą mogli liczyć na poluzowanie zasad korzystania z KSeF-u lub wręcz całkowitą z niego rezygnację. Będzie istniało kilka wyjątków, np. w przypadku transakcji realizowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale nie są to nowe wyjątki – wynikają one z opublikowanych do tej pory planów związanych z KSeF-em.

 

2. Dlaczego przesunięto po raz kolejny termin wdrożenia? Kiedy zostanie ogłoszony nowy termin?

Krytyczne błędy w kodzie i problemy z wydajnością były głównymi przyczynami kolejnego przesunięcia terminu obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Aktualnie trwa audyt istniejącego systemu, obejmujący dokumentację projektową oraz jakość kodu źródłowego i wydajność rozwiązania. Na przeprowadzenie tego procesu wyznaczono 45 dni roboczych od momentu podpisania umowy z firmą odpowiedzialną za audyt. Efektem ma być wyznaczenie nowej daty wdrożenia, która zostanie ogłoszona na przełomie kwietnia i maja. Ministerstwo nie wyklucza, że implementacja KSeF-u zostanie podzielona na kilka etapów.

 

3. Czy w oprogramowaniu KSeF zostanie wdrożonych wiele zmian?

Aktualnie prowadzony audyt dotyczy przede wszystkim poprawienia wydajności systemu i weryfikacji zastosowanych w tym celu rozwiązań technologicznych. Zmiany, które zostaną wdrożone po audycie, nie powinny objąć parametrów oprogramowania zamawianego przez przedsiębiorców. Co za tym idzie, producenci dostępnego już na rynku komercyjnego oprogramowania do „nowej wersji” KSeF nadal będą mogli świadczyć usługi bez wprowadzania daleko idących zmian w swoich produktach.

Odpowiedzi na więcej pytań dotyczących KSeF można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów.

Zobacz pozostałe aktualności