Co roku podczas naszych Konferencji SAMBA wyróżniamy najciekawsze implementacje oprogramowania Infor LN w Polsce. Tegorocznym laureatem nagrody za szybkie i efektywne wdrożenie systemu Infor LN w warunkach pracy zdalnej została spółka Węglokoks SA.

Umowa z Węglokoks SA na wdrożenie nowego systemu ERP została podpisana w kwietniu 2020 r. Start projektu zbiegł się w czasie z wprowadzaniem silnych obostrzeń związanych z pandemią, co spowodowało, że wszystkie prace realizowane były w modelu zdalnym, który wymusił liczne zmiany w obszarze komunikacji pomiędzy zespołem konsultantów wdrożeniowych Axians, a kluczowymi użytkownikami systemu w Węglokoks. Mimo ogromnego wyzwania czasowego i organizacyjnego, po 6 miesiącach pracy zespołu projektowego, z początkiem w 2021 roku udało się uruchomić aż 14 podstawowych obszarów biznesowych. W ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia projektu wszystkie główne i wspierające procesy biznesowe były obsługiwane już przez nowy system informatyczny. Pierwszy etap uruchomienia objął między innymi procesy: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, obsługi środków trwałych i leasingu, kadrowe i rachuby płac, sprzedaży i dystrybucji, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania zakupami, gospodarki magazynowej.

W ramach wdrożenia wyodrębniono obszary, które stanowią trzon działalności spółki i decydują o jej unikalności oraz przewadze konkurencyjnej oraz te, które mają charakter uniwersalny. W przypadku procesów standardowych postawiono na optymalizacje i zaprojektowanie ich zgodnie z wypracowanymi praktykami międzynarodowymi. Natomiast procesy niestandardowe, ale istotne dla działalności spółki Węglokoks, odwzorowano w nowym systemie w niezmienionej formie. Warto  wspomnieć tu o obsłudze  leasingu finansowego – Węglokoks jest pierwszą spółką na świecie, która zaimplementowała ten proces w systemie Infor LN.

Podczas XLI SAMBY nagrodę za to wdrożenie w imieniu spółki Węglokoks odebrał Łukasz Stajer, Dyrektor ds. IT, który wziął również udział w panelu „Projekt z Czterech Stron”, poświęconym  skutecznym sposobom implementacji systemów ERP.

Podczas konferencji nagrody specjalne Axians odebrały także Grupa Amcor, Metro Warszawskie i Luminator – LTG Poland.

Węglokoks SA to lider grupy zrzeszającej przedsiębiorstwa z sektorów górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Firma posiada 70-letnie doświadczenie, pierwotnie budowane na rynku handlu węglem. Zmieniające się przez lata otoczenie biznesowe stworzyło szerokie możliwości rozwoju oraz poszukiwania nowych rynków. Aktualnie działający holding Węglokoks to nowoczesna grupa kapitałowa działająca w wielu branżach na międzynarodowych rynkach. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy.

Zobacz pozostałe aktualności