W czasie pandemii szczególnie ważne jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej. Dzięki licznym wdrożeniom, które Axians przeprowadziło dla instytucji państwowych, mogą one sprawnie funkcjonować w nowej pandemicznej rzeczywistości.

Zobacz pozostałe aktualności