ISO 9001:2015, AQAP 2210:2022, AQAP 2110:2016 oraz WSK – to normy i publikacje, których wymagania spełniają spółki Axians IT Solutions i Axians IT Services. Przeprowadzony w kwietniu audyt w nadzorze Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdził pełną zgodność systemu z wymaganiami.

Co roku w spółkach Axians w Polsce przeprowadzane są audyty ponownej certyfikacji Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Mają one na celu potwierdzenie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania oraz ich zgodności z wytycznymi norm takich jak ISO 9001:2015, AQAP 2210:2022, AQAP 2110:2016 oraz WSK.

Ze wszystkimi certyfikatami obecnie posiadanymi przez spółki Axians IT Solutions i Axians IT Services można zapoznać się na podstronie Certyfikaty.

Zobacz pozostałe aktualności