VINCI Energies jako spółka notowana na giełdzie jest zobowiązana do przestrzegania odpowiednich procedur raportowania. Dotyczy to również wyników finansowych, które co roku są podawane do wiadomości publicznej.

Poniżej znajdziecie krótkie podsumowanie wyników finansowych za rok 2022 r. zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 kwietnia 2023 r. Materiał został opracowany w oparciu o informacje opublikowane w informacji prasowej, z której oryginałem możecie zapoznać się tutaj.

Silny wzrost zysków

Sprawozdanie finansowe VINCI za rok 2022 pokazuje gwałtowny wzrost przychodów i zysków w porównaniu z rokiem 2021. Wszystkie linie biznesowe odnotowały znaczny wzrost zysków, wracając do poziomów przedpandemicznych lub wybijając ponad nie.

W 2022 r. skonsolidowane przychody grupy wyniosły 61,7 mld euro, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu realnym w stosunku do roku 2021. Po raz pierwszy w historii VINCI przychody międzynarodowe przewyższyły te generowane we Francji (55% w 2022 r. w porównaniu z 47% w 2021 r.).

Szybkie tempo rozwoju odzwierciedla mocną pozycję VINCI Energies na wielu prężnie rozwijających się rynkach ­energii i transformacji cyfrowych, co jest pochodną rozbudowanej sieci spółek i dostępu do szerokiego spektrum wiedzy specjalistycznej. W 2022 r. sieć jednostek biznesowych Vinci rozwijała się bardzo dynamicznie, a akwizycje nowych podmiotów zwiększyły przychody holdingu o około 260 milionów euro.

Perspektywy na 2023 rok

VINCI wchodzi w rok 2023 z ufnością. Na tym etapie, jeśli nie nastąpią żadne wyjątkowe okoliczności, Grupa spodziewa się dalszego wzrostu – choć bardziej ograniczonego niż w 2022. Tym samym jej zysk netto, pomimo znacznego wzrostu kosztów finansowych, może być nieco wyższy niż poziom osiągnięty w 2022 roku.

Prognozy na rok 2023 dla poszczególnych linii biznesowych przedstawiają się następująco:

  • VINCI Autoroutes spodziewa się w utrzymania wyników finansowych na poziomie zbliżonym do tego z 2022 roku;
  • VINCI Airports prognozuje dalsze ożywienie w liczbie pasażerów, chociaż w 2023 r. nie jest spodziewane odzyskanie wyników z poziomów z 2019 r., ponieważ w Azji odbicie zajmuje dłużej – oraz dalszą poprawę zysków operacyjnych;
  • VINCI Energies powinno odnotować dalszy rozwój działalności, napędzany przez utrzymujące się pozytywne trendy na rynkach, na których działa oraz integrację ostatnich akwizycji, przy jednoczesnym ugruntowaniu swojej marży operacyjnej;
  • Cobra IS, wspierana przez solidny portfel zamówień, oczekuje wzrostu przychodów o co najmniej 10% dzięki dużym projektom EPC wygranym w ostatnim czasie i dobrej dynamice w działalności przepływowej;
  • Nowe projekty zostaną dodane do portfela energii odnawialnej, a całkowita moc, działająca lub w budowie, wyniesie co najmniej 2 GW do końca roku;
  • Spółka VINCI Construction wciąż będzie selektywnie podchodziła do podejmowanych projektów. Firma powinna odnotować stabilizację biznesu przy jednoczesnej kontynuacji poprawy marży operacyjnej.

Inne ważne kwestie

W 2022 r. VINCI Energies zakończyło przejęcia 31 nowych spółek o łącznych przychodach 745 mln euro i obejmujących:

  • Większość biznesu usług IT niemieckiej grupy Kontron AG (wcześniej S&T AG). Transakcja ta, została sfinalizowana pod koniec grudnia i pozwoli VINCI Energies wzmocnić swoją działalność w zakresie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) a także rozwinąć markę Axians w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Grupę Rhön-Montage w Niemczech, w zakresie usług infrastrukturalnych FTTH (fiber to the home);
  • TLT-Building i TLT-Connection w Finlandii, tym samym wzmacniając skandynawską obecność VINCI Energies w obszarze infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej.

W styczniu 2023 roku VINCI Energies ogłosiło przejęcie norweskiej spółki Otera AS, która projektuje, buduje oraz utrzymuje sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej.

Zobacz pozostałe aktualności