Dodatkowe 120 mln zł zostanie przeznaczone na Projekt P1, czyli budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Wykonawcami wybrano konsorcja spółek Axians Poland, Axians Services i EC2 (cz. 1), oraz Pentacomp i JWA

Zobacz pozostałe aktualności