Zintegrowane systemy wymiany informacji, zarządzania zasobami czy rozbudowa infrastruktury IT to tylko nieliczne przykłady rozwiązań wdrażanych przez Axians. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami realizacji Grupy Axians dla administracji centralnej.

Axians to jeden z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do międzynarodowego holdingu zatrudniającego blisko 5 tys. pracowników w 25 krajach na całym świecie. Grupa Axians ma duże doświadczenie w realizacji projektów cyfryzacyjnych dla instytucji i podmiotów administracji publicznej w wielu krajach. W ciągu kilku ostatnich lat wdrożyliśmy kilkanaście takich projektów, w efekcie których wzrosła wydajność i efektywność pracy poszczególnych jednostek administracyjnych.

Rozwiązania IT usprawniające wypłaty świadczeń społecznych

Cyfrowy system zarządzania wypłatami świadczeń socjalnych, emerytalnych i zdrowotnych, zrealizowany dla Węgierskiego Skarbu Państwa to skomplikowany projekt, który umożliwia efektywne zarządzanie środkami instytucji. Zastosowana przez Axians technologia SAP odpowiada na wyzwania, które stoją przed złożonymi procesami wypłaty emerytur, świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłków chorobowych i innych, pozostających w obrębie kompetencji organu.

Platforma komunikacyjna usprawniająca wymianę informacji pracowników sądów

Innym przykładem zwiększenia efektywności procesów była realizacja, umożliwiająca współpracę pracownikom węgierskich sądów. W Republice Węgierskiej władzę sądowniczą sprawują następujące rodzaje sądów: Kuria (Sąd Najwyższy Republiki Węgierskiej), regionalne sądy apelacyjne, sądy ogólne, sądy rejonowe, sądy administracyjne i pracy. Łącznie jest to ponad sto kilkadziesiąt podmiotów, w których pracuje 11 000 osób, w tym 3000 sędziów. Podstawą nowego systemu obsługi funkcjonowania sądów został pakiet MS Office 365 Pro Plus – obejmujący narzędzia do współpracy, obsługę czatów i wideokonferencji. Rozwiązaniu towarzyszy także centralny system do zarządzania architekturą IT. dzięki temu udało się stworzyć jednolite środowisko współpracy i platformę umożliwiającą sprawną wymianę wiedzy między wszystkimi pracownikami.

Wdrożenie rozwiązań klasy ERP w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

W ramach projektu realizowanego dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii, opracowano i wdrożono moduły w siedmiu kategoriach wydatków budżetowych: rachunkowość i przepływ gotówki, budżetowanie i kontrola, zarządzanie aktywami, magazyny, zakupy i łańcuch dostaw, sprzedaż oraz zarządzanie flotą. Do zakresu aktywności Axians należało także przeszkolenie pracowników oraz, a także, w kolejnym etapie, wdrożenie systemu ERP w innych kategoriach budżetowych. Dzięki temu powstał jeden, scentralizowany system zarządzania zasobami, który zapewnia łatwość w zarządzaniu i przejrzystość działań.

System wspomagania obsługi zgłoszeń krajowego numeru alarmowego

Skuteczności działania oczekuje się przede wszystkim od służby zdrowia. Przedmiotem wdrożenia dla Ministerstwa Zdrowia Rumunii była rozbudowa środowiska IT i infrastruktury komunikacyjnej Krajowego Numeru Alarmowego. Naszym celem było zapewnienie skutecznego obiegu danych i systemu zarządzania informacjami o sytuacjach awaryjnych na różnych szczeblach w taki sposób, by służby pogotowia ratunkowego interweniowały w jak najkrótszym czasie, od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytorów.

Zainstalowanie specjalistycznego oprogramowania poprawiającego skuteczność diagnostyki prenatalnej

W ramach realizowanego przez bułgarskie Ministerstwo Zdrowia projektu mającego na celu poprawę diagnostyki prenatalnej w kraju, Axians wyposażyło bułgarską służbę zdrowia w aparaturę do ultrasonografii 2D i 3D. W ramach zlecenia dostarczono sprzęt medyczny na potrzeby placówek medycznych na terytorium Republiki Bułgarii, przeprowadzono montaż urządzeń i instalację aplikacji, zrealizowano niezbędne testy, a także przeszkolono personel mający zajmować się diagnostyką. Axians zajmuje się także serwisem gwarancyjnym dostarczonego sprzętu medycznego.

Zamówienia realizowane dla administracji publicznej

Zlecenia realizowane na potrzeby podmiotów administracji publicznej to jedna z głównych specjalizacji Axians. Doświadczenie zdobywane we wdrażaniu skomplikowanych projektów w różnych krajach, pozwala na dokładną i dopasowaną analizę każdego zapytania. Powyższe case studies to kilka wybranych realizacji. Jeśli są Państwo zainteresowani i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o inne realizowane przez Axians zlecenia, zapraszamy do kontaktu!

Zobacz pozostałe aktualności