W listopadzie 6 stażystów i 1 stażystka zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki zawodowe w ramach II edycji programu S&Taż. Półroczne praktyki w zespole Infor pomogą im w poznaniu realiów pracy w branży IT.

Do najnowszej edycji programu S&Taż zgłosiło się 116 kandydatek i kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i testów, wyłoniliśmy 7 osób z największym potencjałem i zaproponowaliśmy im odbycie półrocznego stażu w zespole Infor. Zostały one przydzielone do trzech zespołów, w ramach których będą stawiać swoje pierwsze kroki w branży IT.

Wszyscy praktykanci i praktykantka mają do dyspozycji dedykowanego opiekuna, który będzie im towarzyszył przez cały okres trwania stażu. Wspierają oni odpowiednie wdrożenie się stażysty w zespole, jak również stanowią cenną pomoc w realizacji pierwszych zawodowych wyzwań.

Program S&Taż w segmencie Infor został stworzony dla osób, które znajdują się na początku swojej kariery zawodowej. Zakwalifikowani do stażu kandydaci przez kolejne 6 miesięcy mogą poznawać specyfikę pracy w S&T oraz branży IT, jak również szkolić się z umiejętności niezbędnych do pracy w segmencie Infor.

 

Ale staż w S&T to nie tylko teoretyczne zagadnienia. Nowe osoby już od początku są angażowane w aktywności w ramach zespołów. Dzięki temu mogą poznać specyfikę pracy z klientami, zdobyć kompetencje miękkie i zgłębić ścieżki rozwoju kariery.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zorganizowaliśmy dla naszych stażystów i stażystek udział w grze komputerowej, która zarazem jest testem psychometrycznym sprawdzającym kompetencje w trzech kluczowych obszarach niezbędnych do rozwoju kariery: definiowanie oraz osiąganie celów, orientacja na Klienta i myślenie systemowe.

Taka formuła stażu umożliwia efektywniejsze wdrożenie nowych osób w specyfikę naszej organizacji oraz szybszy rozwój umiejętności. Ubiegłoroczna edycja potwierdza skuteczność pomysłu – dzisiaj w naszych strukturach pracuje aż 8 z 9 stażystów, którzy dołączyli w 2021 roku. Wówczas zarówno uczestnicy, jak i kadra kierownicza wysoko ocenili przebieg całego programu.

Uruchomienie i koordynowanie przebiegu portalu stażowego to zasługa wielu osób z zespołu Axians, które zajmują się rekrutacją, koordynacją programu od strony merytorycznej oraz szkoleniowej czy nadzorowaniem opiekunów praktyk oraz trenerów. W rezultacie osoby stawiające swoje pierwsze kroki zawodowe w Axians mogą liczyć na optymalne warunki pracy, które umożliwią im rozwój ich kariery zawodowej w segmencie Infor.

Jeśli Ty również poszukujesz możliwości rozwoju kariery zawodowej w branży IT w sympatycznej i merytorycznej atmosferze, sprawdź nasze oferty pracy

Zobacz pozostałe aktualności