Rozwiązania

Sieci szerokopasmowe

Do czego to służy?

 • Skalowalna infrastruktura sieciowa umożliwia dostawcom usług, operatorom i dostawcom usług internetowych dostarczanie szerokopasmowych usług do abonentów i użytkowników końcowych
 • Najlepsza wydajność, zasięg i przepustowość zapewniają niezawodną technologię, której celem jest zaspokojenie rosnącego popytu na usługi szerokopasmowe i która ma wpływ na rozwój społeczeństw i gospodarek.
 • Zapewnianie i dostarczanie usług teleinformatycznych dla nowych rynków i nowych aplikacji, a także wspieranie rozwoju istniejących technologii w różnych branżach, takich jak: opieka zdrowotna, edukacja, transport, produkcja i inne.

Nasze rozwiązania

Axians zapewnia rozwiązania „pod klucz” dla dowolnego scenariusza wdrażania, począwszy od doradztwa biznesowego, poprzez planowanie i projektowanie, po integrację komponentów sieciowych i zaopatrzenie. Axians oferuje szeroką gamę technologii szerokopasmowych dla dostawców usług, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, jak również dla władz lokalnych:

 • Kompleksowe rozwiązania

  Rozwiązania stacjonarne opierają się obecnie głównie na sieciach FTTx oraz połączeniu łączy miedzianych i koncentrycznych. Poprzez połączenie infrastruktury pasywnej z aktywnymi komponentami, zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które pomagają użytkownikom końcowym/abonentom mieć dostęp do swoich usług, a przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zarządzać inteligentnymi sieciami energetycznymi, zakładami wodociągowymi lub sieciami dystrybucji gazu.
 • Efektywność w zasięgu wszystkich firm

  Sieci mobilne i radiowe spełniają każdy wymóg w zakresie mobilności. Jesteśmy ekspertami w zakresie mobilnego dostępu komercyjnego – 2G, 3G i 4G – a także sieci takich jak TETRA, z przeznaczeniem dla celów bezpieczeństwa i zastosowań przemysłowych. Nasz portfel obejmuje także systemy transmisji telewizyjnej i radiowej.
 • Zasięg na zewnątrz i wewnątrz

  W celu zaspokojenia popytu na odpowiedni zasięg i wysoką jakość usług w obszarach o dużym zagęszczeniu – stadiony, biura, ośrodki wczasowe i centra handlowe – Axians dostarcza rozwiązania w zakresie bezprzewodowego dostępu do Internetu obejmującego zasięgiem przestrzenie wewnętrzne
 • Sieci przesyłowe

  W zakresie infrastruktury podstawowej i szkieletowej Axians oferuje sieci transmisji przewodowej lub bezprzewodowej, począwszy od połączeń typu point-to-point dla przedsiębiorstw, skończywszy na wielopunktowych sieciach redundantnych dla dostawców usług.

Korzyści dla klientów

 • Wydajność

  Dzięki procesowi “pod klucz” firmy Axians, oferujemy błyskawiczne wdrożenie: Klienci mają szybki dostęp do swoich usług i mogą nimi efektywnie zarządzać.

 • Niezawodność

  Łączymy wiedzę w zarządzaniu projektami, umiejętności techniczne i doświadczenie w zakresie technologii szerokopasmowych z solidnym zapleczem finansowym.

 • Skuteczność i ciągłość

  Zapewniamy rozwiązania, które są dostosowane do aktualnych potrzeb i które można łatwo rozszerzyć w przypadku unowocześniania technologii. Potrafimy przewidywać korzyści dla Klientów i zarządzać wdrażaniem w obszarach wysokiego popytu zapewniając uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji. Zdając sobie sprawę z wagi ciągłości biznesowej, wykonujemy operacje zmiany/dodawania/usuwania przy minimalnych zakłóceniach jakości usług.

 • Elastyczność

  Szerokopasmowe rozwiązania służą nie tylko segmentom teleinformatycznym, lecz również innym rynkom. Sieć może być używana do tradycyjnych celów, ale również można uzyskać efekt skali poprzez różne zastosowania w różnych branżach.