Rozwiązania mobilne

Użytkownicy wymagają nieograniczonej łączności: zawsze, wszędzie i w każdym urządzeniu, z którego korzystają. Firmy chętnie zapewniają pracownikom proste i zabezpieczone połączenia jako sposób na zwiększenie wydajności i atrakcyjności środowiska oraz warunków ich pracy.

Dostęp do sieci

Dzięki licznym mobilnym punktom końcowym wykorzystywanym w obrębie sieci korporacyjnej i poza nią, praca poza fizycznym obrębem przedsiębiorstwa może być dziś wykonywana w ekonomicznie opłacalny sposób. „Biznes mobilny” przynosi zasadnicze korzyści w aspekcie konkurencyjności: dyrektorzy mogą przyspieszyć podejmowanie decyzji, natomiast pracownicy mogą lepiej komunikować się ze sobą. Axians zapewnia rozwiązania ICT, które gwarantują Twojej firmie stałe, szybkie i bezpieczne korzystanie z technologii mobilnych.

Doświadczenie prawdziwej mobilności wymaga globalnego podejścia obejmującego wiele zagadnień: usługi WiFi lub 3G/4G, skalowalność infrastruktury, aplikacje IS, zarządzanie punktami końcowymi i bezpieczeństwem oraz widoczność przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu w całej infrastrukturze.

Nasze rozwiązania

Kompleksowe rozwiązania

Użytkownicy biznesowi i konsumenci oczekują dziś dostępu do sieci wszędzie tam, gdzie są. Axians projektuje, wdraża i obsługuje sieci bezprzewodowe, dostosowane do specyfiki danego projektu pod względem lokalizacji, warunków umów serwisowych (SLA), bezpieczeństwa i liczby użytkowników.

Zasięg 3G/4G dla specjalistów i konsumentów

Zasięg publicznych sieci komórkowych wymaga udoskonalenia i rozszerzenia, aby mógł obejmować prywatne witryny o złożonej i wymagającej topologii. Ma to kluczowe znaczenie dla firm i zarządzających witrynami. Axians z powodzeniem wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę w dziedzinie inżynierii mobilnej, mając na celu sprostanie wszelkim wymogom oraz pokonywanie takich barier.

Sieci komunikacyjne i transmisji danych

Axians oferuje dostosowane do indywidualnych wymagań rozwiązania umożliwiające każdemu użytkownikowi telefonu komórkowego uzyskanie dostępu, w kontrolowany i bezpieczny sposób, do wszystkich zasobów zapewnionych przez System Informatyczny jego firmy, za pośrednictwem prywatnego lub firmowego tabletu czy smartfonu.

Bezpieczeństwo dla technologii mobilnych na poziomie przedsiębiorstwa

Axians oferuje rozwiązania bezpiecznego dostępu do sieci, dzięki którym mobilność nie powoduje podatności na zagrożenia, a wymogi bezpieczeństwa i przepisy prawa są w pełni przestrzegane.

Korzyści oferowane przez Axians

Utrzymanie przewagi nad konkurencją
Dostosowanie się do wymogów technologii cyfrowych jest koniecznością! Nasze rozwiązania mobilne tworzą atrakcyjne środowisko dla Waszych użytkowników, pracowników i Klientów. Ponadto rozwiązania mobilne mogą pomóc lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania Waszych Klientów, a tym samym zwiększyć ich lojalność.

Zwiększenie efektywności pracowników
Zapewniając swoim pracownikom stały dostęp do aplikacji biznesowych gdziekolwiek się znajdują i z jakichkolwiek urządzeń korzystają, pomagacie im podnieść efektywność. Axians oferuje rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w środowiskach mobilnych: zdalny dostęp do zasobów firmowych i aplikacji biznesowych (telepraca).

Globalny specjalista zarządzający mobilnością całej organizacji
Zarządzanie mobilnością całej organizacji może okazać się skomplikowane ze względu na różnorodność dziedzin związanych z mobilnością. Axians posiada wyjątkowe kompetencje, by kompleksowo spełniać Twoje wymagania w zakresie: infrastruktury, aplikacji, integracji oraz świadczenia i monitorowania usług.

Technologia mobilna i bezpieczeństwo
Technologia mobilna w organizacjach wymaga wysokiej klasy połączeń. Poza skalowaniem rozwiązań odpowiednio do wymagań, Axians zapewnia zaawansowaną fachową wiedzę na temat wszystkich aplikacji udostępnionych dzięki technologiom mobilnym, gwarantując jednocześnie odporną na manipulację stabilność danych.

Was this article useful?