Sieci szerokopasmowe

Z każdym mijającym dniem rośnie w postępie geometrycznym globalne zapotrzebowanie na przepustowość łączy. Abonenci chcą przesyłać swoją pracę do swych centrali, oglądać w wysokiej rozdzielczości filmy na życzenie (VOD) i grać w gry w czasie rzeczywistym, a przedsiębiorstwa generują ogromny ruch związany z komunikacją M2M. W ostatecznym rozrachunku, wszystko i wszędzie musi być połączone ze wszystkim wszędzie. To właśnie tutaj sieci szerokopasmowe udowadniają swoją wartość.

Do czego to służy?

  • Skalowalna infrastruktura sieciowa umożliwia dostawcom usług, operatorom i dostawcom usług internetowych dostarczanie szerokopasmowych usług do abonentów i użytkowników końcowych.
  • Najlepsza wydajność, zasięg i przepustowość zapewniają niezawodną technologię, której celem jest zaspokojenie rosnącego popytu na usługi szerokopasmowe i która ma wpływ na rozwój społeczeństw i gospodarek.
  • Zapewnianie i dostarczanie usług teleinformatycznych dla nowych rynków i nowych aplikacji, a także wspieranie rozwoju istniejących technologii w różnych branżach, takich jak: opieka zdrowotna, edukacja, transport, produkcja i inne.

Nasze rozwiązania

Axians zapewnia rozwiązania „pod klucz” dla dowolnego scenariusza wdrażania, począwszy od doradztwa biznesowego, poprzez planowanie i projektowanie, po integrację komponentów sieciowych i zaopatrzenie. Axians oferuje szeroką gamę technologii szerokopasmowych dla dostawców usług, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, jak również dla władz lokalnych:

1920x1240-blackKompleksowe rozwiązania

Rozwiązania stacjonarne opierają się obecnie głównie na sieciach FTTx oraz połączeniu łączy miedzianych i koncentrycznych. Poprzez połączenie infrastruktury pasywnej z aktywnymi komponentami, zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które pomagają użytkownikom końcowym/abonentom mieć dostęp do swoich usług, a przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zarządzać inteligentnymi sieciami energetycznymi, zakładami wodociągowymi lub sieciami dystrybucji gazu.

Efektywność w zasięgu wszystkich firmEfektywność w zasięgu wszystkich firm

Sieci mobilne i radiowe spełniają każdy wymóg w zakresie mobilności. Jesteśmy ekspertami w zakresie mobilnego dostępu komercyjnego – 2G, 3G i 4G – a także sieci takich jak TETRA, z przeznaczeniem dla celów bezpieczeństwa i zastosowań przemysłowych. Nasz portfel obejmuje także systemy transmisji telewizyjnej i radiowej.

Zasięg na zewnątrz i wewnątrzZasięg na zewnątrz i wewnątrz

W celu zaspokojenia popytu na odpowiedni zasięg i wysoką jakość usług w obszarach o dużym zagęszczeniu – stadiony, biura, ośrodki wczasowe i centra handlowe - Axians dostarcza rozwiązania w zakresie bezprzewodowego dostępu do Internetu obejmującego zasięgiem przestrzenie wewnętrzne.

Sieci przesyłoweSieci przesyłowe

W zakresie infrastruktury podstawowej i szkieletowej Axians oferuje sieci transmisji przewodowej lub bezprzewodowej, począwszy od połączeń typu point-to-point dla przedsiębiorstw, skończywszy na wielopunktowych sieciach redundantnych dla dostawców usług.

Korzyści dla klientów

WydajnośćWydajność
Dzięki procesowi "pod klucz" firmy Axians, oferujemy błyskawiczne wdrożenie: Klienci mają szybki dostęp do swoich usług i mogą nimi efektywnie zarządzać.

NiezawodnośćNiezawodność
Łączymy wiedzę w zarządzaniu projektami, umiejętności techniczne i doświadczenie w zakresie technologii szerokopasmowych z solidnym zapleczem finansowym.

Skuteczność i ciągłośćSkuteczność i ciągłość
Zapewniamy rozwiązania, które są dostosowane do aktualnych potrzeb i które można łatwo rozszerzyć w przypadku unowocześniania technologii. Potrafimy przewidywać korzyści dla Klientów i zarządzać wdrażaniem w obszarach wysokiego popytu zapewniając uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji. Zdając sobie sprawę z wagi ciągłości biznesowej, wykonujemy operacje zmiany/dodawania/usuwania przy minimalnych zakłóceniach jakości usług.

ElastycznośćElastyczność
Szerokopasmowe rozwiązania służą nie tylko segmentom teleinformatycznym, lecz również innym rynkom. Sieć może być używana do tradycyjnych celów, ale również można uzyskać efekt skali poprzez różne zastosowania w różnych branżach.

Was this article useful?