Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego wśród najlepszych wdrożeń informatycznych w kategorii e-Administracja w 2021 r.

Skrzydłami nagradzane są najlepsze projekty informatyczne zrealizowane przez instytucje publiczne. Co roku trafiają do instytucji, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. W kategorii e-Administracja nagradzane są projekty informatyczne realizowane na poziomie centralnym (przez administrację rządową) oraz wojewódzkie systemy e-usług publicznych (portale regionalne) skierowane zarówno do obywateli, biznesu, jak i administracji. Organizatorem konkursu jest miesięcznik IT w Administracji. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objęło Centrum GovTech Polska.

PUEUP to platforma usług elektronicznych realizująca proces obsługi wniosków praw wyłącznych oraz związanych z nim płatności. Rozwiązanie w sposób scentralizowany, wspiera zarówno wewnętrzny jaki i zewnętrzny obieg dokumentów elektronicznych. Celem projektu było opracowanie i dostarczenie dedykowanej platformy komunikacyjnej dla klientów i pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych poziomów dostępności, wydajności i bezpieczeństwa i zapewnienia neutralności technologicznej zastosowanych rozwiązań oraz spełnienia norm WCAG.

Platforma została zaprojektowana i wytworzona w oparciu o moduły oraz komponenty funkcjonalne, umożliwiające realizację usług elektronicznych. W ramach realizacji zamówienia Axians zaprojektowało i wytworzyło 7 modułów: e-Profil IP, e-Wsparcie PWW (Proces Wypełniania Wniosków), e-Powiadomienia, e-Rejestry, e-Płatności, e-Wyszukiwarka, e-Baza wiedzy.

Skrzydła IT w Administracji przyznawane są w kategoriach: e-Administracja, e-Kultura i e-Edukacja, e-Usługi dla obywatela, Oprogramowanie do obsługi urzędu i Narzędzia do komunikacji z obywatelami. Pełna lista nagrodzonych instytucji nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu dostępna pod linkiem.

Więcej o roli S&T w projekcie »

Zobacz pozostałe aktualności