Podczas tegorocznej konferencji nasi klienci z segmentu SAP oraz przedstawiciele Axians wygłosili 3 z 8 prezentacji. W Poznaniu mieliśmy okazję pokazać od praktycznej strony jak ważne są narzędzia informatyczne w transformacji firm z sektora utilities.

Globalnymi trendami w energetyce są: zmieniająca się dynamika rynku, prosumenci, dekarbonizacja oraz zapewnienie bezpiecznej cyfryzacji. Aby nadążać za zmianami rynkowymi konieczne jest przyspieszenie transformacji energetycznej także na poziomie cyfrowym. Właśnie ten aspekt był tematem tegorocznej konferencji SAP Utilities Day – Od digitalizacji do dekarbonizacji.

Ambitne plany wymagają nowoczesnych rozwiązań. RISE with SAP oferuje usługi w chmurze, które umożliwiają tranzycję do inteligentnego przedsiębiorstwa, zmniejszając przy tym ryzyko, redukując koszty i skracając czas do osiągnięcia wymierzonego celu. RISE with SAP jest wynikiem godzin rozmów, ale także obserwacji rynku i jego zmiennych.

Przykładem transformacji biznesowej opartej na chmurze w sektorze utilities jest wdrożenie w Grupie Veolia, która zajęła się tematem cyfryzacji jeszcze przed pandemią. Dywersyfikacja portfela usług i szybsze podejmowanie decyzji to jedne z założeń międzynarodowego giganta energetycznego. Wymaga to harmonizacji procesów biznesowych, ale też szybszej decyzyjności. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano współpracę Veolii z firmą SAP, która pozwoli na przeniesienie rozwiązania on-premise do chmury, a także umożliwi szybsze raportowanie, bardziej zaawansowane analizy w czasie rzeczywistym i ograniczy ślad danych o 50 proc. „To wszystko wpisuje się w RISE with SAP” – mówił Łukasz Talaga, Kierownik Projektu ERP 2.0, który reprezentował firmę Veolia Poland. Jest to ten element strategii firmy skrojony na miarę potrzeb użytkowników. Jako Axians cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu odpowiadając za wdrożenie części logistycznej oraz obiegu faktur zakupowych.

W wyborze chmury Veolia postawiła na infrastrukturę Google. Podczas konferencji Agnieszka Borkowska z Google Cloud omawiała jak ta współpraca zmieniła podejście do rynku i pokazała, że Polska jest krajem stale rozwijającym innowacje.

Zrównoważony biznes jest trzecią fazą globalnej transformacji gospodarczej, dlatego już teraz ma znaczący wpływ na biznes. Wzrost popytu na produkty zrównoważone jest średnio prawie sześciokrotnie szybszy niż na produkty standardowe. Filip Kowalski przekonuje, że należy o tym pamiętać i zwraca uwagę na wymagania regulacyjne w branży utilities, które stają się coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane. Zrównoważony rozwój jest czymś znacznie poważniejszym, ponieważ dotyka on zarówno procesów biznesowych, jak i obszarów raportowania. Potencjał i dobre funkcjonowanie firm ukryte są właśnie w tej płaszczyźnie.

SAP Profitability and Performance Management

Rozwiązanie SAP Profitability and Performance Management zostało zoptymalizowane w zakresie bardzo szybkich analiz oraz dużego wolumenu danych. Wszystko po to, by móc je sprawnie przetworzyć, dokonać odpowiednich rozliczeń i symulacji, a następnie zaprezentować w formie odpowiednich raportów. Rozwiązanie to z jednej strony posiada możliwości agregacji danych, a z drugiej strony ma rozbudowany silnik różnego rodzaju kalkulacji, symulacji i rozliczeń kosztów całej procedury workflow oraz możliwości dotyczące modelowania poszczególnych procesów. Jak wszystkie rozwiązania firmy, SAP PaPM jest dostępne zarówno w wersji on-premise, jak i modelu cloud.

Nowoczesny system billingowy dla spółki ciepłowniczej

O nowoczesnym systemie billingowym oraz CRM na przykładzie Budapest Heating opowiedział Patryk Borzęcki, SAP Segment Director, Axians. W trakcie konferencji pokazywał jak całe rozliczenie spółki udało się przenieść do systemu SAP bez konieczności używania systemów zewnętrznych. Pozwoliło to na przyspieszenie i dużo prostszą pracę związaną z rozliczaniem ciepła w przedsiębiorstwie oraz skrócenie całego procesu. Ujednolicenie procesu zarządzania wszystkimi urządzeniami pomiarowymi przyczyniło się do zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia jakości obsługi klienta.

Aquanet – wdrożenie rozwiązań aplikacji SAP do zarządzania majątkiem technicznym spółki

Kluczowym elementem wdrożenia było uruchomienie nowego rozwiązania na urządzeniach mobilnych, które wykorzystują w codziennej pracy zespoły serwisowe Aquanet. Projekt objął także zaimplementowanie modułu SAP Plant Maintenance (SAP PM), przeznaczonego do obsługi procesów gospodarki remontowej. Rozwiązanie w spółce Aquanet uzupełniono również o zaawansowane harmonogramowanie i optymalizację wykorzystania zasobów technicznych –SAP Multiresource Scheduling (SAP MRS). Przeprowadzony upgrade funkcjonalny umożliwi także lepsze wykorzystanie, używanych już wcześniej przez firmę Aquanet, modułów SAP ERP.

Idea wdrożenia modułu wsparcia utrzymania ruchu była czymś, co przesądziło o implementacji systemu ułatwiającego zarządzanie majątkiem. Rozwiązanie umożliwia zestawianie i ocenianie wydatków oraz analizę danych. Ponadto pozwala na sprawniejsze zarządzanie zespołami poprzez zoptymalizowanie kosztów, rozliczania czasu pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów przy budowaniu stabilnej bazy wiedzy.

SAP Data Warehouse Cloud

Na konferencji nie zabrakło również informacji o najnowszym rozwiązaniu chmurowym SAP Data Warehouse Cloud. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które borykają się z wyzwaniami w postaci rozproszonych danych oraz coraz większymi potrzebami informacyjnymi. W trakcie prezentacji Joanna Zaborowska, BI Consultant z Axians zaprezentowała możliwości wykorzystania hurtowni danych na podstawie demo. Pokazała w jaki sposób i dlaczego SAP Data Warehouse Cloud gwarantuje sprawną realizację zadań w zakresie synchronizacji, agregacji, przygotowania danych, a następnie ich wizualizacji.

Kolejnym zaprezentowanym przykładem jak SAP poradził sobie z zarządzaniem portfelami projektów klientów było wdrożenie zrealizowane na rzecz Wien Energy. System co prawda został wdrożony już 5 lat temu, ale firma ze wsparciem SAP stale rozszerza jego funkcjonalność.

Axians był partnerem wydarzenia SAP Utilities Day 2022.

Galeria zdjęć

Zobacz pozostałe aktualności