Pracownicy krakowskiego oddziału Axians wzięli udział w inicjatywie „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”. Łącznie w ramach akcji udało im się przejechać na rowerach ponad 11 tys. km.

31 października zakończyła się trwająca od kwietnia akcja „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Jej celem było zachęcenie do zmiany nawyków transportowych i częstszego wybierania roweru jako środka dojazdu do pracy. Uczestniczyło w niej ponad 135 pracodawców z Krakowa i okolic, zrzeszających łącznie ok. 65 tysięcy pracowników. Najwyższą frekwencję biurowych rowerzystów zanotowano w lipcu – wtedy na taką formę transportu zdecydowało się 3050 uczestników. Średnia wyniosła 2400 osób i, jak wskazują dane, była mocno związana z porą roku. Co jednak zaskakujące, najmniej osób na rower zdecydowało się nie w październiku, ale w kwietniu.

Zespół Axians w akcji

Z ramienia Axinas w akcji wzięło udział 14 osób. Łącznie od kwietnia do listopada przejechali na rowerach do i z pracy aż 11063 km! Niektórym udało się nawet przekroczyć dystans tysiąca kilometrów. Byli to: Alicja Rudka (2352 przejechane km), Piotr Sulimierski (1579,5 km), Anna Duda (1281 km) i Paweł Andruchowycz (1199 km). Gratulujemy wszystkim uczestniczącym!

W akcji wzięli udział: Alicja Rudka (Consultant), Anna Duda (Consultant), Damian Chlebek (Consultant), Grażyna Kocot (Technical Consultant), Kamil Stańczyk (Senior Technical Consultant), Karolina Lis (Service Manager), Maciej Sowa (Technical Consultant), Marcin Harba (Technical Consultant), Paweł Andruchowycz (Senior Technical Consultant), Paweł Grodowski (Translation Team Leader), Piotr Sulimierski (Junior Consultant), Przemysław Domański (Partner Sales Manager) i Stanisław Zych (Senior Consultant).

Samochód przegrał z komunikacją miejską

Uczestnicy akcji, zapytani o preferowaną formę transportu do miejsca pracy, na którą decydowali się przed przystąpieniem do programu, jednoznacznie wskazywali na komunikację zbiorową (39 proc.) i rower (36 proc.). Na pierwszym miejscu transport publiczny wskazali również respondenci, którzy nie byli zaangażowani w kampanię (51 proc.) – korzystanie z roweru w celu dojazdu do pracy zadeklarowało jedynie 5 proc. z nich. Jednak nawet w tej grupie na poranną jazdę samochodem (zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera) decydowała się tylko jedna trzecia. Jako główną trudność w dojazdach rowerem do pracy ankietowani wskazywali brak komfortu, w przypadku osób nieuczestniczących w akcji ważną rolę odegrała również zbyt duża odległość od miejsca pracy.

W ramach kampanii przewidziane zostały również spotkania z pracownikami na temat sytuacji transportowej w Krakowie. Uczestnicy mieli okazję posłuchać o podziale kompetencji transportowych w Krakowie, trendach komunikacyjnych czy działaniach podejmowanych na rzecz bardziej ekologicznego transportu w mieście.

Zobacz pozostałe aktualności