• Centrum e-Zdrowia
  Klient
 • styczeń, 2022
  data realizacji
 • Java
  technologie

W ramach projektu realizowanego na rzecz Centrum e-Zdrowia Axians zbudowało jedną z największych w Polsce hurtowni danych, zasilanej informacjami z wielu systemów centralnych.

System e-Zdrowie (P1), w którego skład wchodzi Hurtownia Danych, jest współtworzony i rozwijany przez Axians od 2018 r. Projekt koncentruje się na stworzeniu elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwia gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. System e-Zdrowie odpowiada m.in. za weryfikację i rejestrację operacji związanych z wystawianiem i realizacją recept papierowych i elektronicznych, obsługę skierowań oraz przyjmowanie danych o zdarzeniach medycznych. Platforma e-Zdrowie przekazuje ponad 10 mln dokumentów dziennie do Hurtowni Danych e-Zdrowia (HD) w celu dalszego ich przetwarzania i agregacji.

Hurtownia danych w większości opiera się na rozwiązaniach open source (PostgreSQL) i napisanych przez zespół Axians autorskich aplikacjach Java. Architektura oraz dobór technologii został wypracowany wspólnie z naszym klientem i adresował szeroki zakres funkcjonalny oraz wysokie wymagania wydajnościowe. Ważnym wskaźnikiem był również koszt utrzymania rozwiązania (TCO, z ang. Total Cost of Ownership), którego poziom był istotnym kryterium zadowolenia klienta.

Hurtownia Danych e-Zdrowia zasilana jest z ponad 30 źródeł danych. Są to m.in. dane z systemów Narodowego Funduszu Zdrowia, ZUS, Centrum e-Zdrowia (rejestracja na szczepienia COVID-19, informacje na temat obrotu lekami, wystawionych certyfikatów COVID-19, elektronicznej dokumentacji medycznej, realizacji wystawionych recept i skierowań, ewidencji wjazdów do Polski).
Największe zbiory mają rozmiar ponad 10 TB i posiadają ponad 50 mld rekordów, a operacje ze względu na wolumen danych wykonywane są w czasie rzeczywistym 24/7 w wysokim rygorze SLA. Dodatkowo hurtownia danych obsługuje ponad 1 mln wywołań usług dziennie z systemów dziedzinowych o zintegrowane dane Pacjentów.

Udostępnianie Danych

Hurtownia Danych e-Zdrowia po przeprowadzeniu operacji pozyskania danych, ich czyszczenia oraz integracji udostępnia je wielu podmiotom i systemom (wewnętrznym i zewnętrznym) – wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp do zintegrowanych informacji w obszarze e-zdrowia. Odbiorcami gromadzonych i przetwarzanych informacji są m.in. takie podmioty jak Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dane statystyczne o zaszczepionych), Państwowy Zakład Higieny (dane o szczepieniach), Narodowy Fundusz Zdrowia (dane dotyczące COVID-19) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (dane o szczepieniach studentów i pracowników naukowych). Zbudowane rozwiązanie dostarcza również mechanizmy monitorujące zakres i rodzaj udostępnianych danych w szczególności prowadzi rejestr zapytań.

Wspieranie prac analitycznych oraz udostępnianie danych innym systemom jest jednym z głównych zadań HD. Zadania te są realizowane przez dedykowane komponenty odpowiednio sprofilowane do stawianych celów.

Hurtownia Danych e-Zdrowie przetwarza dane w 3 warstwach:

 1. Source – pozyskiwanie danych źródłowych,
 2. Compute – realizacja procesów ETL,
 3. ZMA – udostępnianie danych w Zintegrowanym Modelu Danych na potrzeby analityczne i raportowe.

Hurtownia zbudowana przez zespół specjalistów Axians wspiera podejmowanie decyzji, zwiększa stopień bezpieczeństwa i kontroli nad danymi, pozwala na ich bezpieczne przechowywanie, a także automatyzuje procesy raportowania Ministerstwa Zdrowia.

Korzyści dla klienta

 • Zbieranie rzetelnych i ustrukturyzowanych dużych ilości danych, które można poddać analizie i wyciągnąć z nich wnioski będące podstawą do dalszych działań administracji centralnej w obszarze ochrony zdrowia.
 • Raportowanie i analiza informacji o obrotach na rynku poszczególnych substancji, przepisywanych lekach, realizacji recept, charakterze pracy konkretnych podmiotów leczniczych, aptek czy pracowników medycznych, zarażeniach wirusem SARS-CoV-2, izolacjach domowych, nakładanej przez sanepid kwarantannie czy informacji o wykonanych testach i szczepieniach
 • Łatwiejsze wykrywanie nadużyć – dzięki systemowych możliwościach monitorowania odchyleń dla pojedynczych jednostek organizacyjnych, lekarza, pacjenta czy leku w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym.
 • Bardziej efektywne monitorowanie przebiegu pandemii, modelowanie jej dalszego rozwoju oraz przekazywanie opinii publicznej informacji o wykrytych zakażeniach i wykonanych szczepieniach.

Potrzebujesz więcej informacji na temat projektu?

Zostaw nam swój adres e-mail, a my prześlemy Ci więcej szczegółów.

Napisz do nas

Zobacz podobne projekty

Aplikacje biznesowe i analiza danych Opieka zdrowotna

Ogólnopolska hurtownia danych o zdarzeniach medycznych

Dowiedz się więcej