W natłoku spraw bieżących zadania związane z audytem infrastruktury mogą być odkładane na bok jako mniej priorytetowe, szczególnie jeśli firma nie doświadczyła w ostatnim czasie żadnych problemów związanych z oprogramowaniem czy architekturą komputerową. To spory błąd.

Pracownicy codziennie korzystają z różnych systemów informatycznych, logują się na pocztę firmową, pobierają pliki z sieci, prowadzą profile w social mediach. Ważne dokumenty często przechowywane są już nie tylko w pancernej szafie, ale i w formie cyfrowej. Dzięki regularnie przeprowadzanym audytom IT w firmie można sprawdzić, czy rzeczywiście są one bezpieczne i wyeliminować potencjalne słabe ogniwa w sprawdzanych obszarach.

Audyt IT to zestaw procedur związanych z kontrolą infrastruktury informatycznej, który umożliwia skontrolowanie stanu zainstalowanego oprogramowania oraz wykorzystywanego sprzętu. Dzięki temu można sprawnie zauważyć ewentualne problemy techniczne (np. kable wymagające wymiany), zmapować oprogramowanie wymagające aktualizacji czy sprzęt, który należy zmodernizować.

To także świetna okazja do sprawdzenia poziomu bezpieczeństwa całej architektury, tak istotnego w dobie powszechności zagrożeń cybernetycznych.

Jak często powinno się przeprowadzać audyt IT w firmie?

Systematyczne audytowanie infrastruktury IT umożliwia dostrzeżenie zarówno drobniejszych problemów, które na co dzień mogą umykać, jak i poważniejszych wyzwań, które są widoczne tylko „z lotu ptaka”. To również możliwość zwiększenia efektywności funkcjonowania firmy, np. poprzez modernizację mało wydajnego sprzętu.

Zdarza się, że niektóre przedsiębiorstwa przeprowadzają audyty doraźnie w momencie, gdy dojdzie do niepokojącej sytuacji, takiej jak naruszenie bezpieczeństwa infrastruktury, wyciek danych czy awaria ważnego komponentu. Tymczasem, co do zasady, audyt IT nie powinien być jednorazową czynnością, z wyjątkiem szczególnych sytuacji, np. gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli przed wdrożeniem nowego systemu informatycznego, który znacząco zmieni funkcjonowanie firmy. Tylko regularne kontrolowanie stanu infrastruktury umożliwi minimalizację ryzyka awarii, utraty danych czy naruszeń bezpieczeństwa.

Jak wygląda audyt IT?

Jak przebiega profesjonalnie przeprowadzony audyt IT? Najczęściej jest on zlecany podmiotom zewnętrznym, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko odciążenie pracowników działu IT, ale zapewnia również obiektywne spojrzenie „z zewnątrz”. Osoby, które nie pracują na co dzień w danym środowisku, mogą łatwiej dostrzec problematyczne kwestie, które wymagają rozwiązania. Nie ma też ryzyka, że zignorują jakiś problem, „bo tak już to tutaj działa”.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt IT w firmie składa się z trzech etapów. Pierwszym są oględziny sprzętu informatycznego, które obejmują sprawdzenie jego stanu technicznego oraz efektywności. Kontrolowane są więc serwery, stacje robocze i ich konfiguracje, komputery, tablety. W drugim etapie audytu analizowane jest wykorzystywane oprogramowanie, np. pod kątem legalności czy efektywności.

Trzecim i ostatnim etapem jest sprawdzenie bezpieczeństwa danych, zarówno pod kątem podatności baz danych i aplikacji, jak również praktyk stosowanych przez pracowników. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy zatrudnieni pracują z najlepszej klasy programami, zapewniającymi wysoki poziom ochrony informacji, ale w praktyce korzystają z nich w sposób, który naraża firmę na ryzyko wycieku danych. Nie bez znaczenia pozostają również mechanizmy umożliwiające dostęp do danych niepowołanym osobom – wykwalifikowani audytorzy będą w stanie wykryć takie kwestie.

Jakie są następne kroki po audycie IT?

Audytorzy przygotują szczegółową analizę sprawdzanych obszarów, a także zestaw rekomendacji do wdrożenia przez biznes. Rzetelne podejście do tematu zapewni nie tylko większe bezpieczeństwo przechowywanych danych, ale również optymalizację działania przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności oraz wydajności wykorzystywanych narzędzi. Dzięki temu w budżecie pojawi się przestrzeń na oszczędności – zarówno te związane z wydatkami na infrastrukturę IT, jak i rezerwą przewidzianą na niespodziewane sytuacje, których występowanie zostanie ograniczone przez regularne audyty IT.

Zobacz pozostałe aktualności