Infrastruktura IT to jeden z obszarów specjalizacji Axians. O najważniejszych trendach w obszarze infrastruktury informatycznej i tego co czeka rynek ICT w najbliższych latach opowiada Wojciech Gliniecki, dyrektor ds. infrastruktury.

Infrastruktura IT stanowi całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych będących podstawą wdrożenia wielu nowoczesnych rozwiązań wspierających zarządzanie. Jest podstawą efektywnego działania systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji połączonych ze sobą siecią, która zapewnia poprawne działanie całego środowiska.

Bez dobrych rozwiązań infrastrukturalnych trudno o rozwój firmy. Chociaż trudna sytuacja makroekonomiczna może kusić do odłożenia inwestycji w infrastrukturę, to właśnie wybór odpowiednich rozwiązań w tym obszarze może pomóc nam zaoszczędzić wiele wydatków na przywracanie ciągłości działania. Jakie zatem trendy zaobserwowane w 2022 roku będą wpływały na wybory klientów w najbliższych latach?

Większy nacisk na bezpieczeństwo

Wydarzenia roku 2022 przełożyły się na większą świadomość wśród firm w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony swoich danych. Zwiększenie intensywności cyberataków oraz wybuch wojny w Ukrainie sprawiły, że wiele biznesów przestało postrzegać procedury backupowe czy disaster recovery w kategoriach dodatkowych wydatków w budżecie, a zaczęło traktować je jako opcję bazową. Klienci Axians coraz częściej kupują urządzenia związane z zabezpieczaniem danych. Niektórzy budują nawet centra danych z dala od swoich podstawowych jednostek. Taka odległość geograficzna jest wymagana przepisami prawa, ale również pożądana w przypadku katastrof naturalnych czy ewentualnych działań militarnych. Nawet jeśli jedno województwo zostanie dotknięte takimi wydarzeniami, dane przechowywane w innym regionie czy kraju pozostaną nienaruszone.

Otwartość na różnych dostawców

Nie tylko topowe marki interesują klientów. Coraz częściej są oni otwarci na różne propozycje, dostosowane do ich potrzeb czy harmonogramu działań. Chociaż Cisco czy Hitachi nadal pozostają w ścisłej czołówce liderów, coraz większy udział w sprzedaży Axians mają mniej znane marki. Najważniejszymi funkcjonalnościami dla biznesu pozostają te z zakresu bezpieczeństwa, dostępu do sieci oraz tworzenia cyfrowych miejsc pracy – to właśnie z perspektywy tych obszarów są dobierane poszczególne produkty.

Centralizacja infrastruktury

Jeszcze kilka lat temu normą było oddzielne kupowanie i konfigurowanie różnych urządzeń. Dzisiaj coraz częściej sieć jest traktowana jako całość i zarządzania centralnie, czy to z poziomu chmury, czy panelu kontrolnego. Dzięki takiemu podejściu lepiej można m.in. wystandaryzować i zautomatyzować wykorzystanie produktów w całej sieci. To pomocne, gdy potrzebne jest wdrożenie nowego ustawienia – nie trzeba wtedy zmieniać konfiguracji poszczególnych routerów czy przełączników, można zrobić to „zbiorowo” w ramach całego środowiska. Taka centralizacja infrastruktury umożliwia również bardziej szczegółowe monitorowanie sieci i zdarzeń zachodzących w niej oraz reagowanie w przypadku anomalii.

Modele subskrypcyjne

Dożywotnie licencje zdarzają się coraz rzadziej. Dostawcy poszczególnych technologii proponują klientom modele abonamentowe, które zakładają regularne opłacanie usługi w zamian za dostęp do produktu, oprogramowania związanego z nim oraz wsparcia technicznego. Coraz więcej subskrypcji jest również przenoszonych do chmury, w której łatwiej nimi zarządzać – monitorować ich wykorzystanie czy termin zakończenia.

Zaufany partner wdrożeniowy i utrzymaniowy

Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów jest w tym roku wyzwaniem większym niż zwykle – szczególnie jeśli mają z marszu wejść w projekt. Firmy, które poszukują rozwiązań infrastrukturalnych, często nie mają czasu czy możliwości pozyskiwania ekspertów. W takiej sytuacji rośnie rola integratorów IT, którzy są w stanie nadać odpowiedni kierunek projektowi, przedstawić eksperckie rekomendacje i zapewnić specjalistów potrzebnych do realizacji. To szczególnie istotne w przypadku złożonych projektów w dużych przedsiębiorstwach czy instytucjach publicznych, które wymagają jednoczesnego zarządzania wieloma równoległymi wątkami i terminowego zamykania poszczególnych zadań – to w obsłudze tego typu podmiotów specjalizuje się Axians.

Najważniejsze tematy zrealizowane w tym roku przez zespół specjalizujący się we wdrażaniu rozwiązań infrastrukturalnych Axians obejmowały m.in. migrację macierzy w dużym banku czy sieciowe projekty dla Ministerstwa Finansów oraz Centrum Systemów Informatycznych Zdrowia.

Zobacz pozostałe aktualności