Przeprowadzony 8 marca 2022 r. webinar Axians „Serwisy Cisco 2022” był dobrą okazją do zaznajomienia Klientów Axians z aktualnym portfolio serwisowym oferowanym przez naszą firmę Klientom działającym w oparciu o infrastrukturę i usługi firmy Cisco.

Do tej pory większość Klientów korzystała (i nadal korzysta) z usługi typu SmartNet oraz usług serwisu dostarczanego przez Axians w oparciu o komponenty Cisco – oba te filary usług Cisco ulegają znaczącej ewolucji i będą się również zmieniać w przyszłości. Po przypomnieniu dotychczasowego zakresu serwisu, takich jak wymiana sprzętu, dostęp do pomocy technicznej etc., zaprezentowana została usługa o nazwie Success Truck – czyli serwis producenta z dostępem do dodatkowych komponentów, takich jak śledzenie zgłoszeń technicznych, dostęp do konsultacji technicznych przy wdrożeniach oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów certyfikujących w wybranych technologiach. Więcej o naszych usługach serwisowych Cisco znajduje się pod linkiem.

Axians jako partner Cisco ze statusem Gold, poza dostępem do sprzedaży swoim Klientom SmartNetów, usług partnerskich w oparciu o komponenty Cisco, a teraz także Success Tracków oferuje również możliwość dostarczania Klientom wybranych usług z trzynastu punków w całej Polsce z gwarantowanym 4-godzinnym czasem wymiany sprzętu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach serwisowych, gdzie będziemy informować o kolejnych zmianach i ewolucji usług serwisowych. Wszystkie nasze nadchodzące wydarzenia można sprawdzić pod linkiem.

Zobacz pozostałe aktualności